Het nieuws van ISW

19-11 Geen fysieke voorlichting op basisscholen

Digitale voorlichting aan ouders/verzorgers wel mogelijk

Lees meer …

11-11 Groep 8 leerlingen ontvangen ISW Magazine 2022-2023

In het magazine is veel informatie te vinden over ISW.

Lees meer …

08-03 Overhandiging propositie Westland Vakcollege+ op Greenport Horti Campus

Het nieuwe ISW Westland Vakcollege+. Wij willen het ISW Westland Vakcollege, ISW Westland Praktijkcollege, ISW onderneemt, Westland Hotspot Techniek en het netwerk van ISW-scholen samenbrengen in één gebouw, het ISW Westland Vakcollege+.

Lees meer …

28-01 Aanmelden

Nieuwe data! Aanmelden voor schooljaar 2021/2022.

Lees meer …

28-01 Digitale rondleidingen ISW

Wij bieden ouders en leerlingen uit groep 8 vanaf 25 januari 2021 de gelegenheid om vanuit eigen huis de ISW-scholen via een digitale rondleiding te bezoeken.

Lees meer …

26-01 Nieuwsbrief januari 2021

Lees hier de nieuwsbrief van januari 2021

Lees meer …

15-12 Keuze nieuwe school in Westland kan nu ook online

Het keuzemoment van groep 8-leerlingen voor hun middelbare school staat voor de deur. De huidige maatregelen maken het voor hen extra lastig om zich samen met hun ouders te oriënteren op de diverse scholen.

Lees meer …

26-06 Het integraal huisvestingsplan VO Westland

Op dinsdag 23 juni jl. presenteerde Geert Millekamp, regiodirecteur ISW, het Integraal Huisvestingsplan VO Westland aan het college van B&W. Een belangrijke stap in vernieuwing van het VO onderwijs in het Westland en optimale behuizing voor de leerlingen van de toekomst.

Lees meer …

10-06 ISW feliciteert alle geslaagden!

Fleurige wimpels en streetart voor de geslaagden!

Lees meer …

25-03 Centrale examens geschrapt, schoolexamens leidend

In een persconferentie heeft minister Slob vanmorgen medegedeeld dat alle centrale examens in het vo(inclusief vavo) geen doorgang vinden. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. De afnameperiode voor schoolexamens is verlengd tot begin juni, zodat scholen een zorgvuldig proces kunnen inrichten. De minister heeft opgeroepen om schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te organiseren. Indien hiervoor maatwerk nodig is, kan het PTA aangepast worden (na instemming van de PMR en melding aan de Inspectie). Er komt een uniforme zak-/slaagregeling.

Lees meer …

Agenda