Opleidingsschool Delflanden Westland

ISW is onderdeel van de Opleidingsschool Delflanden Westland (ODW). In deze opleidingsschool werkt ISW samen met de scholengroepen CLD en Stanislas en met de instituten Hogeschool Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden bij het opleiden van nieuwe leraren. Toekomstige leraren maken met verschillende onderwijscontexten kennis tijdens hun opleiding en worden opgeleid tot bevlogen en nieuwsgierige leraren waarbij het vakmanschap van het docentschap hoog in het vaandel staat. Daarnaast zorgt de opleidingsschool ervoor dat de docenten binnen ISW zich verder kunnen professionaliseren bijvoorbeeld met betrekking tot het coachen van nieuwe leraren.

Logo Opleidingsschool Delflanden Westland

Samen Opleiden

In een opleidingsschool worden leraren opgeleid in een samenhangend programma van praktijk en theorie, waarbij 40% van de opleiding zich op de leerwerkplek in de scholen afspeelt. Het opleidingsprogramma ontwikkelen scholen en opleidingen met elkaar, in het jargon hebben we het dan ook over Samen Opleiden. De ontwikkeling van ODW sluit aan bij het landelijk beleid, waarin het op termijn het doel is dat alle leraren worden opgeleid binnen opleidingsscholen.

Studenten maken kennis met verschillende praktijksituaties op zoveel mogelijk verschillende scholen. De scholen hebben elk een eigen profiel, dat varieert van praktijkonderwijs tot gymnasium en met uiteenlopende onderwijsconcepten. De curricula van de lerarenopleidingen zijn gebouwd rond uitgangspunten die de professionele nieuwsgierigheid stimuleren. Elke partner brengt in het ODW-programma zijn eigen ervaring en expertise in. De rijkdom die daarmee groeit, biedt de studenten de gelegenheid zich breed te ontwikkelen én zich te specialiseren.  De opleiders en begeleiders van ODW tonen zelf ook bevlogen professionele nieuwsgierigheid. Van en met elkaar (blijven) leren in een doorlopende lijn van ontwikkeling.

Vakmanschap, nieuwsgierigheid en bevlogenheid voor leren

Vanuit ISW is Cindy Koene ([email protected]), docent ISW Hoogeland, betrokken bij ODW. In haar rol als schoolcoördinator is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van Samen Opleiden binnen ISW en samen met schoolopleiders en werkplekbegeleiders organiseert zij het gehele proces binnen onze scholen. Het is voor ISW een meerwaarde dat we deelnemen aan het samenwerkingsverband. Cindy: 'Het mes snijdt aan twee kanten, we kunnen mensen opleiden die we hopelijk later als docent mogen verwelkomen. En onze huidige docenten worden zich bewuster van de manier waarop zij lesgeven en professionaliseren zichzelf!'

Vakmanschap, professionele nieuwsgierigheid en bevlogenheid voor leren. Dat zijn de waarden waarmee de partners van ODW toekomstige leraren én professionals willen opleiden en blijven ontwikkelen.

Vakmanschap, nieuwsgierigheid en bevlogenheid voor leren

Kom jij werken bij ISW?

ISW is altijd opzoek naar enthousiaste docenten. Mede door het samenwerkingsverband, bieden wij een goede begeleidingsstructuur voor nieuwe collega's. Middels een introductietraject laten wij studenten en docenten kennis maken met ISW en begeleiden wij hen tijdens de eerste periode bij ISW.  

Bekijk onze vacatures >