ISW Algemene Directie

Professor Holwerdalaan 52, 2672 LD Naaldwijk
Postbus 180, 2670 AD Naaldwijk
T (0174) 62 18 55
E adir@isw.info
www.isw.info

ISW Gasthuislaan (havo - vwo - gymnasium - vwo-plus)

ISW Gasthuislaan (havo - vwo - gymnasium - vwo-plus)

Locatiedirecteur: Dhr. A. Goudswaard
Gasthuislaan 145, 2694 BE ’s-Gravenzande
Postbus 78, 2690 AB ’s-Gravenzande
T (0174) 44 55 88
E gasthuislaan@isw.info

ISW Hoogeland (mavo - havo - vwo - vwoCambridge - technasium)

Locatiedirecteur: Dhr. J. Versloot
Professor Holwerdalaan 54-56, 2672 LD Naaldwijk
Postbus 114, 2670 AC Naaldwijk
T (0174) 62 89 61
E hoogeland@isw.info

ISW Hoogeland (mavo - havo - vwo - vwoCambridge - technasium)
ISW Irenestraat (kader/mavo - mavo - mavo/havo)

ISW Irenestraat (kader/mavo - mavo - mavo/havo)

Locatiedirecteur: Dhr. A.G. Stoffels
Irenestraat 35, 2685 CA Poeldijk
T (0174) 24 82 05
E irenestraat@isw.info

ISW Sweelincklaan (kader/mavo - mavo - mavo/havo - Montessori: mavo, havo en vwo)

Locatiedirecteur a.i.: Dhr. A. Goudswaard
Sweelincklaan 1, 2692 BA ’s-Gravenzande
Postbus 242, 2690 AE ’s-Gravenzande
T (0174) 41 44 00
E sweelincklaan@isw.info

ISW Sweelincklaan (kader/mavo - mavo - mavo/havo - Montessori: mavo, havo en vwo)
ISW Westland Vakcollege (Vakcollege)

ISW Westland Vakcollege (Vakcollege)

Locatiedirecteur: Mevr. C. Menheer
Hoge Woerd 2, 2671 DG Naaldwijk
Postbus 110, 2670 AC Naaldwijk
T (0174) 62 09 43
E hogewoerd@isw.info

ISW Lage Woerd (praktijkonderwijs - Vakcollege lwoo)

Locatiedirecteur: Mevr. C. Menheer
Lage Woerd 2, 2671 AD Naaldwijk
Postbus 14, 2670 AA Naaldwijk
T (0174) 61 53 10
E lagewoerd@isw.info

ISW Lage Woerd (praktijkonderwijs - Vakcollege lwoo)