Veelgestelde vragen

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt het aanmeldformulier digitaal invullen.

Woon je in Westland en zit je in Westland op een basisschool? Dan heb je het ISW Magazine ontvangen via de basisschool met daarin een aanmeldformulier.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging. Dan gaan wij ermee aan de slag. Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons over de definitieve plaatsing.

Wanneer is de kennismakingsdag?

Op  maandag 26 juni 2023 is de kennismakingsdag van ISW Gasthuislaan, ISW Hoogeland, ISW Sweelincklaan, ISW Westland Vakcollege en ISW Westland Praktijkcollege. De kennismakingsdag van ISW Irenestraat is op woensdag 28 juni 2023. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

 

 • Vertrouwen, transparantie en veiligheid
 • Ontwikkeling en innovatie
 • Kwaliteit en degelijkheid
 • Respect – erkennen van en goed omgaan met verschillen
 • De leerling en het primaire proces centraal

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen. En je kunt ook berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere scholen. Het onderwijs verschilt wel wat per school. Meestal vertelt je leerkracht van de basisschool welk vervolgonderwijs – en dus welke school – voor jou geschikt is.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

 • Op ISW Gasthuislaan zitten ongeveer 1.074 havo- en vwo-leerlingen. 
 • Op ISW Hoogeland zitten ongeveer 1.802 mavo-, havo- en vwo-leerlingen.
 • Op ISW Sweelincklaan zitten ongeveer 646 kader/mavo, mavo en mavo/havo-leerlingen en Montessori mavo, havo en vwo. 
 • Op ISW Irenestraat zitten ongeveer 408 kader/mavo, mavo- en mavo/havo-leerlingen. 
 • Op ISW Westland Vakcollege zitten ongeveer 480 leerlingen Vakcollege (vmbo bl en kl).
 • Op ISW Westland Praktijkcollege zitten ongeveer 177 Praktijkonderwijs leerlingen.

In totaal zitten er bijne 4.500 leerlingen op de ISW scholen.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Zit je in een dakpanklas kader/mavo en ga je naar kader? Dat kan alleen op ISW Westland Vakcollege.

Zit je in een dakpanklas mavo/havo en ga je naar de havo? Dat kan alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland. 

Bij ISW Sweelincklaan kun je terecht voor montessorionderwijs. Na het derde leerjaar havo of vwo,  stroom je door naar ISW Gasthuislaan.

Soms wissel je dus van school.

Flexrooster

Wat is het verschil tussen het flexrooster en een Dalton-systeem?

Ondanks dat het flexrooster en het Dalton-systeem op het eerste gezicht misschien op elkaar lijken, zijn er verschillen. Je krijgt naast de klassikale lessen taken waar je zelf de verantwoordelijkheid voor draagt en die je zelf kunt plannen en uitvoeren. Bij het flexrooster gaat het vooral om je ondersteuning: aandacht hebben voor wat je nodig hebt en daarop inspelen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Daarnaast is er in het flexrooster ruimte voor verdieping en extra uitdaging. De keuzevrijheid is groot, terwijl de structuur heel helder is. De basis blijft dan ook een stevige kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijven we een persoonlijke school, waar structuur voorop staat.

Naar je nieuwe school

Hoe kom ik aan boeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding. 

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil?

Jazeker! In mei krijg je van ons een formulier waarop je kunt invullen bij wie je graag in de klas zou willen. Natuurlijk moet diegene dan wel hetzelfde advies hebben gekregen. Wij beloven niets, maar gaan wel ons best voor je doen.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Mag ik een schoolagenda kopen die ik zelf leuk vind?

Je mag de agenda kopen die jij leuk vind. Zolang er geen dingen in staan die niet heel netjes zijn, ben je er vrij in. Een tip: koop een overzichtelijke agenda. Dan zie je meteen welk huiswerk je nog te doen hebt.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Dat huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van twintig of dertig minuten. Op het Praktijkcollege heb je na elke twee tot drie lesuren een pauze van een kwartier of een grote pauze van een half uur.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je een lunch en tussendoortjes kopen in de aula.

Ben ik op woensdagmiddag vrij, net als op de basisschool?

Dat zou kunnen, maar dan is dat toeval. Je hebt ongeveer 32 lesuren per week. Die zijn verdeeld over vijf schooldagen. Je kunt dan een dag hebben met maar vijf lesuren. Dan ben je om ongeveer 12.30 uur klaar. Je kunt ook wel eens een dag met acht lesuren hebben.

Welke regels zijn er op school?

Op elke school zijn regels. Deze staan op de site van de school.

Zijn er dingen die niet mogen op school?

Zeker, maar belangrijker is wat we van je verwachten: gewoon dat je je naar elkaar toe netjes gedraagt en eerlijk bent. Dat je rekening houdt met andere leerlingen en medewerkers in de school (respect). Als iedereen dat doet, komt het vanzelf wel goed en is het voor iedereen fijn om op school te zijn. Dat is belangrijk. En als het mis gaat, dan helpen we je.

Een enkele regel: je mag in het gebouw geen kauwgom kauwen. Ook mag je in de school geen pet dragen. Dat hoort net als veel andere zaken gewoon bij je netjes en respectvol gedragen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Bij het begin van de les gaat de telefoon uit. Sommige scholen maken gebruiken van een 'telefoonhotel', waar je je telefoon kan neerleggen tijdens de les.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Niveaus

Wat is het Westland Vakcollege?

Het Vakcollege is een gewone vmbo opleiding maar dan anders ingericht. Vaak vind je het leuk om met je handen bezig te zijn en wat minder om met je neus in de boeken te zitten. Bij het Vakcollege krijg je 10 tot 12 uur in de week praktijklessen. Daarnaast bezoek je bedrijven, volgt gastlessen en voert opdrachten uit. Het Westland Vakcollege is een school waar je vooral leert door te doen. We bieden 50% theorie en 50% praktische lessen aan.

Moet je van een Montessori basisschool komen om in te stromen op de Montessori van de Sweelincklaan?

Nee, dit is niet nodig. Het helpt wel als je van jongs af aan hebt geleerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces. Als je ervoor open staat, kun je echter dit ook gewoon leren.

Welke niveaus zijn er in het eerste leerjaar?

  • Op ISW Gasthuislaan zijn er klassen voor havo/atheneum en atheneum(-plus)/gymnasium(-plus).
  • Op ISW Hoogeland zijn in het eerste leerjaar mavo-, mavo/havo-, havo/vwo-, vwo-klassen en Cambridge Engels klassen.
  • Op ISW Sweelincklaan zijn er klassen voor kader/mavo, mavo en mavo/havo en Montessori mavo, havo en vwo.
  • Op ISW Irenestraat zijn er klassen voor kader/mavo, mavo en mavo/havo.
  • Op ISW Westland Praktijkcollege zijn er klassen voor Praktijkonderwijs plus en basis .
  • Op ISW Westland Vakcollege zijn er klassen voor Vakcollege (vmbo basis en kader)

  Veel leerlingen komen dus in een gemengde klas, dit noemen we bij ons op school ook wel een dakpanklas.

  In welke klas kom ik?

  Het is vooral belangrijk welk advies de leerkracht van je basisschool je geeft, want dat advies gebruiken we om je in de juiste klas te plaatsen.

  Wat is het Technasium?

  Apart aanmelden voor Technasium is NIET meer nodig. Alle mavo, havo en vwo leerlingen in klas 1 volgen het vak onderzoeken en ontwerpen. Na het eerste jaar (havo en vwo) en na het tweede jaar (mavo) kiezen de leerlingen of zij dit vak verder willen volgen. Bij Technasium maak je op een praktische manier kennis met techniek en technologie. Je werkt aan echte problemen/opdrachten zodat je straks beter bent voorbereid op een studie in de technische richting.

  Welke niveaus zijn er in het tweede leerjaar?

  In de tweede klas zijn er geen dakpanklassen meer. Afhankelijk van de studieresultaten in klas 1 ga je naar een vakcollege-, mavo-, havo-, atheneum- of een gymnasiusmklas. En wie in de brugklas vwoCambridge of gymnasium/vwo-plus heeft gedaan, kan daar in klas 2 gewoon mee doorgaan.

  Wat is een mavo/havo-klas?

  In een mavo/havo-klas kun je na het eerste jaar óf door op de mavo óf door op de havo. Dat hangt ervan af hoe je het in het eerste jaar hebt gedaan. Ga je naar klas 2 havo, dan verhuis je soms: hogere klassen voor havo en vwo zijn alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland.

  Wat is de atheneum(-plus)/gymnasium(-plus)klas?

  Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies kunnen op ISW Gasthuislaan kiezen uit twee vwo-opleidingen: atheneum(-plus) en gymnasium(-plus).

  Kun je worden toegelaten tot havo/vwo als de basisschool iets anders adviseert?

  Nee, als de basisschool je geen havo adviseert, kun je niet worden geplaatst in een havo/vwo-klas.

  Wat is Vakcollege met lwoo?

  Het Vakcollege is een praktisch gerichte opleiding in twee verschillende niveaus: • De Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) • De Kadergerichte Leerweg (KL) Het Vakcollege met leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben om het Vakcollege succesvol af te ronden. In het eerste jaar helpen we jou om je leerachterstand weg te werken. In onze kleine klassen krijg je twee uur extra les in begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast schakelen wij wanneer dat nodig is, onze dyslexie-coach, rekencoördinator of remedial teacher in of je krijgt bijvoorbeeld een weerbaarheids- of socialevaardigheidstraining. In de tweede klas werken we toe naar de bovenbouw: daar heb je vaak geen leerwegondersteuning meer nodig.

  Klassen en niveaus

  Wat is het verschil tussen Montessori en regulier onderwijs?

  Het grote verschil met regulier onderwijs zit in de mate van eigenaarschap van en voor je eigen leerproces. Bij Montessori ben je zelf aan zet. Je krijgt zelf veel keuzevrijheid, de ene leerling kan dit al beter dan een andere leerling. Wij houden hier rekening mee. Deze vrijheid gaat over: wat je doet (binnen duidelijk vastgestelde kaders), hoe je dat doet, met wie, waar en hoe je bewijst dat je de stof beheerst.

  Wat is het verschil tussen Dalton en Montessori?

  Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. In beide systemen heeft de leerling eigenaarschap en is er keuze. Bij Montessori is dit wat meer aanwezig. Ook gaat Montessori over je gehele persoonlijke ontwikkeling. Een Montsorrischool wil een leerling niet alleen laten leren, maar ook vormen. Bijvoorbeeld: wie ben je, welke plek neem je in de maatschappij? In een montessorischool werken leerlingen van verschillende niveaus door elkaar.

  Wat is gepersonaliseerd leren?

  Op ISW Irenestraat werk je op je eigen wijze en in je eigen tempo en niveau. Je krijgt dus een programma dat speciaal voor jou op maat is gemaakt. Je werkt net als in een gewone klas toe naar het juiste niveau (mavo of havo), maar de manier van leren is anders. Als jij voor een vak minder tijd nodig hebt dan een ander, kun je die tijd besteden aan een vak waar je misschien iets minder goed in bent. De docent is je coach die ook met jou kijkt of je je persoonlijke doelen haalt en of je op het juiste niveau zit. Je werkt op school met een eigen chromebook, waarop ook het lesmateriaal te vinden is.

  Wat is Praktijkonderwijs (Pro)?

  In het Praktijkonderwijs (de naam zegt het al) krijg je veel vakken waarin je praktisch bezig kunt zijn. Denk bijvoorbeeld aan techniek, Zorg & Welzijn, Plant & Dier, handvaardigheid en Praktische Vaardigheden. Je komt hier in een kleine klas en je krijgt veel extra hulp en aandacht. We kijken bij Praktijkonderwijs vooral naar de dingen waar je goed in bent en die proberen we nog sterker te maken.

  Wat is Praktijkonderwijs Plus (Pro Plus)?

  Pro Plus is geschikt voor jou, als het nog niet duidelijk is of het VMBO haalbaar is. Als Plus-leerling krijg je meer theorievakken dan in het Pro, meer les in begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen en studievaardigheden. Aan het eind van het eerste schooljaar bekijken we op basis van de voortgang en de resultaten wat de beste vervolgstap is voor jou: klas 1 van het Vakcollege of klas 2 van Pro Plus. We verwachten dat je uiteindelijk kan doorstromen naar het MBO.

  Klassen

  Hoeveel eerste klassen zijn er?

  • Op ISW Gasthuislaan zijn er dit schooljaar zeven eerste klassen. 
  • Op ISW Hoogeland zijn er dit school veertien eerste klassen.
  • Op ISW Sweelincklaan zijn er dit jaar zeven eerste klassen.
  • Op ISW Irenestraat zijn dit schooljaar vijf eerste klassen. 
  • Op ISW Westland Praktijkcollege zijn er dit schooljaar zeven eerste klassen. 
  • Op ISW Westland Vakcollege zijn er dit schooljaar vier eerste klassen.

  Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

  Dat verschilt: van 25 tot 31 leerlingen in de havo/vwo klassen. In de kader/mavo, mavo en mavo/havo klassen zitten tussen de 22 en 30 leerlingen. In de vakcollege klassen zitten tussen de 18 en 25 leerlingen. In de praktijkonderwijsklassen zitten 14 leerlingen en in het Vakcollege met lwoo zitten 15 leerlingen.

  Hoeveel jaar zit je op het praktijkonderwijs, vmbo, een mavo, havo of vwo?

  De opleiding praktijkonderwijs duurt vijf jaar. Het Vakcollege (vmbo bl/kl) duurt vier jaar. Ook de mavo duurt vier jaar. De havo-opleiding duurt vijf jaar en het vwo zes jaar.

  Lessen

  Hoeveel lesuren heb ik per week?

  In de eerste klas heb je tussen de 30 en 32 lesuren per week. Een lesuur is 50 of 45 minuten. Sommige vakken heb je twee uur achter elkaar. We noemen dat een ‘blokuur’. De lesdagen zijn niet altijd even lang. Je hebt op een lesdag steeds twee of drie lessen achter elkaar, daarna is er een pauze.

  Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

  Nee, meestal niet. In sommige lokalen staan de tafels en de stoelen anders. Bij de eerste les spreken we af op welke plek je de eerste weken zit. Dan kunnen je nieuwe leraren en leraressen aan de namen wennen! Na een paar weken wisselen de plekken wel eens.

  Hoe lang moet ik elke dag huiswerk maken?

  Vaak kun je op school al iets aan je huiswerk doen. Maar houd er wel rekening mee dat je ook thuis nog aan de slag moet. Het is moeilijk te zeggen hoe lang je huiswerk moet maken. Je kunt voor drie vakken huiswerk hebben, maar ook voor zes vakken. Hoeveel uur je per dag bezig bent, is verschillend. En een tip: wacht niet tot het laatste moment met huiswerk maken.

  En hoe leer je huiswerk maken en leren?

  De mentor leert je hoe je het beste je huiswerk kan plannen en maken.

  Heb je ook wel eens een uur geen les?

  In de eerste klassen komt dat niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wél zijn. Is er één ziek of afwezig, dan heb je meestal een 'opvanguur'. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Via de website of je Magister-app kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

  Kun je huiswerk op school maken?

  Soms kun je in de les al met je huiswerk beginnen. Dat is verstandig om te doen: dan ben je thuis eerder klaar. Bovendien kun je dan nog je vragen stellen aan de leraar van het vak waarvoor je huiswerk moet maken. Je kunt na de lessen ook je huiswerk op school doen. Bij de mediatheek kun je ook een van de computers gebruiken.

  Krijg je binnen- of buitengym?

  Als het lekker weer is, gymmen we vóór de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer is heb je binnengym. In de winter gym je altijd binnen.

  Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

  We streven ernaar om op onze school tussenuren zo min mogelijk voor te laten komen. Wanneer er een les uitvalt, krijg je een andere les van die dag. Ook kun je een andere leraar krijgen. In zo’n uur krijg je les of kun je alvast je huiswerk maken. Dat vertelt de docent je dan. Helaas kan het ook wel eens gebeuren dat je toch een tussenuur hebt.

  Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

  Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan op de site van school of in je Magister-app.

  Wat zijn schoolonderzoeken?

  Schoolonderzoeken zijn de toetsingsperiodes in de bovenbouw. Het is de voorbereiding op het schriftelijk eindexamen.

  Vakken

  Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

  Per school en onderwijsniveau krijg je verschillende vakken. Op de websites van de verschillende scholen van ISW leggen we uit welke vakken je daar krijgt. Check de veelgestelde vragen en als je nog vragen hebt horen we het natuurlijk graag!

  Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

  Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

  Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

  Is en een kamp in de eerste klas?

  Dit verschilt per school. Kijk op de site van de school voor meer informatie. De ene school organiseert een kamp de ander introductiedagen op school. Deelname hieraan is verplicht.

  Op dit moment is Nederland nog in de greep van het coronavirus. Veel activiteiten gaan helaas niet door. Wat er volgend jaar mogelijk en verantwoord is, kunnen wij nu moeilijk voorspellen. Alle informatie over activiteiten, zoals excursies, reizen, gastlessen, bedrijfsbezoeken en feesten, is daarom onder voorbehoud. 

  Mentor / Coach

  Wat is een mentor?

  Mentor is een ander woord voor klassenleraar of –lerares. Je krijgt van je mentor gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur/studieles met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

  Wat gebeurt er in de studieles?

  Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

  Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

  In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor/coach een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

  Wat is een teamleider?

  Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurt en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

  Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

  Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. 

  Wat doet een decaan?

  Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

  Zorg voor de leerling

  Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

  Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

  Wat doe ik als ik gepest word?

  We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor/coach. Samen met de 'pesters' gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

  Ik denk dat ik dyslectisch ben/ik ben dyslectisch. Wat doen jullie daarmee?

  Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

  Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

  Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

  Rapporten en cijfers

  Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

  Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

  Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

  Een aantal keer per jaar krijg je een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

  Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

  Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het ook dan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je óók graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

  Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

  Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen.

  Kun je blijven zitten in de eerste?

  Aan het eind van de eerste klas ga je meestal naar het volgende jaar. Welke klas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in de eerste klas. Het kan in enkele gevallen ook zijn dat je blijft zitten in de eerste klas, maar dat komt niet veel voor.

  Sfeer

  Is er een gezellige sfeer op jullie school?

  Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z’n allen!

  Leuke activiteiten

  Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

  Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

  Ik hou van kunst, zingen, muziek maken en dansen. Kan ik daar op school iets mee doen?

  Kom maar op: op ISW Hoogeland en ISW Sweelincklaan hebben we een echte talentenjacht! Op ISW Gasthuislaan hebben we elk jaar een concert met een band. Op ISW Irenestraat hebben wij een DMB-academie.

  Zijn er ook schoolfeesten?

  Elke school heeft een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een disco. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen school.

  Zijn er sportdagen?

  Elk jaar organiseren de gymleraren een sportdag. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen.

  Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

  We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon, Corpus of Blijdorp. Dit verschilt per school.