Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid
 • Ontwikkeling
 • Kwaliteit en degelijkheid,
 • Respect – erkennen en waarderen van verschillen

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen. En je kunt ook berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Woon je in het Westland? Dan krijg je via de basisschool een aanmeldingsformulier. Je kunt het aanmeldingsformulier ook via onze site opvragen en uitprinten.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere locaties. Het onderwijs verschilt wel wat per locatie. Meestal vertelt je basisschool welk vervolgonderwijs – en dus welke locatie – voor jou geschikt is. Die keus hangt ook een beetje af van waar je woont. Wil je liever naar een andere locatie? Soms kan dat. Als je het vraagt, gaan wij kijken of er plek is.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

 • Op ISW Hoogeland zitten ongeveer 1.800 mavo-, havo- en vwo-leerlingen.
 • Op ISW Gasthuislaan zitten ruim 800 havo- en vwo-leerlingen. Op ISW Madeweg zitten de derde klassen van de Gasthuislaan en brugklas havo/vwo. Samen zijn dat ruim 1.000 leerlingen
 • Op ISW Irenestraat zitten ongeveer 400 Vakcollege- en mavo-leerlingen. 
 • Op ISW Sweelincklaan zitten ongeveer 600 Vakcollege- en mavo-leerlingen. 
 • Op ISW Hoge Woerd zitten ruim 400 leerlingen Vakcollege klas 3 en 4.
 • Op ISW Lage Woerd zitten ongeveer 120 Praktijkonderwijs leerlingen en Vakcollege klas 1 en 2 en Vakcollege met lwoo klas 1 en 2 (ongeveer 200 leerlingen).

In totaal zitten er bijna 4.600 leerlingen op de ISW scholen.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Blijf je alle jaren op dezelfde school?

 • Ga je na een jaar naar de havo? Dat kan alleen op ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan.
 • Ga je naar de mavo? Dan blijf je op dezelfde school.
 • Ga je na twee jaar door naar het Vakcollege? Dan ga je verder op ISW Hoge Woerd.
 • Volg je praktijkonderwijs? Dan blijf je gedurende vijf jaar op ISW Lage Woerd.
 • Als je op ISW Madeweg naar school gaat ga je na een jaar naar ISW Gasthuislaan.

Kun je blijven zitten in de eerste klas?

Nee, aan het eind van de eerste klas ga je altijd naar het volgende jaar. Welke klas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in klas.

Kun je worden toegelaten tot havo/vwo als de basisschool iets anders adviseert?

Nee, als de basisschool je geen havo adviseert, kun je niet worden geplaatst in een havo/vwo-klas.

Topsportvriendelijk

Ben jij een talent in een sport en moet je soms deelnemen aan centrale trainingen of wedstrijden ver weg of tijdens schooltijd. Daar werken wij graag aan mee, door goede afspraken te maken aan het begin van een schooljaar. Er wordt dan, afhankelijk van het niveau waarop je sport, bekeken welke mogelijkheden we kunnen aanbieden. Topsportvriendelijk onderwijs vindt je op ISW Gasthuislaan en ISW Irenestraat.

Naar je nieuwe school

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil?

Jazeker! In mei krijg je van ons een formulier waarop je kunt invullen bij wie je graag in de klas zou willen. Natuurlijk moet je vriend of vriendin dan wel hetzelfde advies hebben gekregen. Bijvoorbeeld: heb jij een havo/vwo advies en je vriend/vriendin een mavo-advies. Dan kun je niet bij elkaar in de klas komen. Wij beloven niets, maar gaan wel ons best voor je doen.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding.

Mag ik een schoolagenda kopen die ik zelf leuk vind?

Je mag de agenda kopen die jij leuk vind. Zolang er geen dingen in staan waar die niet heel netjes zijn, ben je er vrij in. Een tip: koop een overzichtelijke agenda. Dan zie je meteen welk huiswerk je nog te doen hebt.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Dat huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van twintig of dertig minuten.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je broodjes, snacks, snoep, frisdrank en soep in de aula kopen.

Ben ik op woensdagmiddag vrij, net als op de basisschool?

Dat zou kunnen, maar dan is dat toeval. Je hebt 32 lesuren per week. Die zijn verdeeld over vijf schooldagen. Je kunt dan een dag hebben met maar vijf lesuren. Dan ben je om ongeveer 12.30 uur klaar. Je kunt ook wel eens een dag met acht lesuren hebben.

Welke regels zijn er op school?

Aan het begin van het schooljaar ontvang je een afsprakenboekje. Daarin staan alle regels bij elkaar. Het boekje staat ook op de site.

Zijn er dingen die niet mogen op school?

Zeker, maar belangrijker is wat we van je verwachten: gewoon dat je je naar elkaar toe netjes gedraagt en eerlijk bent. Dat je rekening houdt met andere leerlingen en medewerkers in de school (respect). Als iedereen dat doet, komt het vanzelf wel goed en is het voor iedereen fijn om op school te zijn. Dat is belangrijk. En als het mis gaat, dan helpen we je.

Een enkele regel: je mag in het gebouw geen kauwgom kauwen. Ook mag je in de school geen pet dragen. Dat hoort net als veel andere zaken gewoon bij je netjes en respectvol gedragen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Maar bij het begin van de les gaat de telefoon uit.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift (behalve op ISW Irenestraat). Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je van de dokter geen trappen mag lopen, maken we een uitzondering. Wel mag je dan een andere leerling even vragen je te helpen in de lift. Bijvoorbeeld om je tas te dragen. Zeg het even op school dat je de lift wilt gebruiken. Dan zorgen wij voor een sleutel om de lift te bedienen.

Niveaus

Welke niveaus zijn er in het eerste leerjaar?

 • Op ISW Hoogeland zijn in het eerste leerjaar mavo-, mavo/havo-, havo/vwo-, vwo-klassen en vwoCambridgeklassen en Technasium-klassen.
 • Op ISW Gasthuislaan zijn er klassen voor havo/atheneum en gymnasium/vwo-plus.
 • Op ISW Madeweg is er een klas voor havo/vwo.
 • Op ISW Sweelincklaan en Irenestraat zijn er klassen voor Vakcollege, mavo en mavo/havo.
 • Op ISW Lage Woerd zijn er klassen voor praktijkonderwijs, Vakcollege en Vakcollege met leerwegondersteuning (lwoo).

Veel leerlingen komen dus in een gemengde klas, dit noemen we bij ons op school ook wel een dakpanklas.

In welke niveauklas kom ik?

Het is vooral belangrijk welk advies de leerkracht van je basisschool je geeft, want dat advies gebruiken we om je in de juiste klas te plaatsen.

Wat is het verschil tussen de vwo- en de vwoCambridge-klas?

Ook in deze klas krijg je vanaf het begin les op vwo-niveau. Daarnaast volg je Cambridge Engels. Je hebt dan elke week Engels volgens het Cambridge Programma in plaats van ‘gewoon’ Engels.

Wat is Cambridge Engels?

Het Cambridge Programma (in de vwoCambridge klas) bereidt je voor op het behalen van twee internationaal erkende diploma’s. Het betekent voor jou dat je heel snel erg goed Engels leert spreken, luisteren, lezen en schrijven. Je hebt daar nu en later veel gemak van. Ga naar www.isw.info/hoogeland en klik op Cambridge Engels

Wat is het Technasium

In tegenstelling tot eerdere jaren is apart aanmelden voor Technasium niet meer nodig. Alle mavo, havo en vwo leerlingen in klas 1 volgen het vak onderzoeken en ontwerpen. Na het eerste jaar (havo en vwo) en na het tweede jaar (mavo) kiezen de leerlingen of zij dit vak verder willen volgen. 

Bij Technasium maak je op een praktische manier kennis met techniek en technologie. Je werkt aan echte problemen/opdrachten zodat je straks beter bent voorbereid op een studie in de technische richting. 

Welke niveaus zijn er in het tweede leerjaar?

In de tweede klas zijn er geen dakpanklassen meer. Afhankelijk van de studieresultaten in klas 1 ga je naar een vakcollege-, mavo-, havo-, atheneum- of een gymnasiusmklas. En wie in de brugklas vwoCambridge of gymnasium/vwo-plus heeft gedaan, kan daar in klas 2 gewoon mee doorgaan.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Op het gymnasium krijg je ook les in Latijn en Grieks. Dat noemen we 'klassieke talen'. Aan het einde begin van de eerste klas maak je een keuze: ga je voor een atheneumdiploma of kies je met Latijn en Grieks voor een gymnasiumdiploma.

Wat is een mavo/havo-klas?

In een mavo/havo-klas kun je na het eerste jaar óf door op de mavo óf door op de havo. Dat hangt ervan af hoe je het in het eerste jaar hebt gedaan. Ga je naar klas 2 havo, dan verhuis je soms: hogere klassen voor havo en vwo zijn alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland.

Wat is de gymnasium/vwo-plusklas?

Vanaf september 2015 zijn wij gestart met een opleiding gymnasium, naast de al bestaande vwo-plus opleiding. In het eerste jaar zijn gymnasium en vwo-plus gecombineerd Dan heb je alle tijd om te ontdekken welk type onderwijs het beste bij jou past. Alle leerlingen krijgen in het eerste jaar Latijn, Grieks en plusuren. In de tweede klas kies je voor gymnasium of vwo-plus. Kijk in de folder voor meer informatie

Heeft ISW Hoogeland ook gymnasium?

Nee, op Hoogeland hebben wij geen gymnasium. Deze opleiding kun je alleen op ISW Gasthuislaan volgen.

Kun je van de mavo/havo overstappen naar de havo?

Zit je in een mavo/havo-klas en doe je het goed? Dan kun je in klas 2 naar de havo-klas op ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan. Ook later kun je nog naar de havo: als je je mavodiploma hebt gehaald met mooie cijfers kun je overstappen naar havo-4.

Wat is het praktijkonderwijs?

De naam zegt het al, je krijgt veel vakken waar je met je handen bezig kan zijn. Je loopt ook veel stage. Eerste doe je dit binnen de school en in het 4e jaar ga je ook stage lopen in een echt bedrijf. We bereiden je voor op een baan, een vervolgopleiding of een combinatie.

Wat is het Vakcollege?

Het Vakcollege is een gewone vmbo opleiding maar dan anders ingericht. Vaak vind je het leuk om met je handen bezig te zijn en wat minder om met je neus in de boeken te zitten. Bij het Vakcollege krijg je 10 tot 12 uur in de week praktijklessen. Daarnaast bezoek je bedrijven, volgt gastlessen en voert opdrachten uit.

Wat is Vakcollege met lwoo?

Het Vakcollege met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) ga je doen als je extra hulp en begeleiding nodig hebt om een vmbo diploma te kunnen halen. Eigenlijk betekent het dat je extra aandacht en hulp krijgt. We leiden je op voor een gewoon vmbo-diploma.

Klassen

Hoeveel eerste klassen zijn er?

 • Op ISW Irenestraat zijn dit schooljaar vijf eerste klassen. Twee mavo, een mavo/havo en twee Vakcollege klassen.
 • Op ISW Sweelincklaan zijn er dit jaar zeven eerste klassen. Twee Vakcollege, drie mavo en twee mavo/havo klassen.
 • Op ISW Gasthuislaan zijn er dit schooljaar vijf eerste klassen. Drie havo/vwo-niveau en twee gymnasium/vwo-plus klassen.
 • Op ISW Hoogeland zijn er dit schooljaar vijftien eerste klassen mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo, Technasium en vwoCambridge.
 • Op ISW Madeweg is er dit schooljaar één eerste klas havo/vwo.
 • Op ISW Lage Woerd zijn er dit schooljaar negen eerste klassen. Drie praktijkonderwijs, vijf Vakcollege met leerwegondersteuning (lwoo) en één Vakcollege klas.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat verschilt: van 25 tot 32 leerlingen in de havo/vwo klassen. In de mavo en mavo/havo klassen zitten tussen de 22 en 30 leerlingen. In de vakcollege klassen zitten tussen de 18 en 25 leerlingen. In de praktijkonderwijsklassen zitten 14 leerlingen en in het Vakcollege met lwoo zitten 15 leerlingen.

Wat gebeurt er in de vwo-klas?

In deze klas geven wij vanaf het begin les op vwo-niveau. Verder krijg je in deze klas in de loop van het jaar een extra kunstmodule.

Hoeveel jaar zit je op een havo of vwo?

De havo-opleiding duurt vijf jaar en die op het vwo zes jaar.

Hoeveel jaar zit je op een mavo?

De mavo-opleiding mavo duurt vier jaar.

Hoeveel jaar zit je op het vakcollege (vmbo)?

De opleiding vakcollege (vmbo) duurt vier jaar. Je zit eerst twee jaar op ISW Irenestraat, Sweelincklaan of Lage Woerd. Daarna ga je nog twee jaar naar ISW Hoge Woerd.

Hoeveel jaar zit je op het praktijkonderwijs?

De opleiding praktijkonderwijs duurt vijf jaar.

Wat zijn XL-lessen?

Op ISW Sweelincklaan hebben we XL-lessen. Vind je koken of sleutelen aan fietsen leuk? Houd je van toneelspelen? Of wil je meer weten van computeranimaties? Dan kun je een paar weken lang extra les in zo'n vak krijgen. Dat noemen we een XL-les.

Wat is de DMB academie

Vanaf augustus 2016 starten wij op ISW Irenestraat in Poeldijk met de DMB academie. DMB staat voor Dans, Muziek en Beeldend. Heb je een mavo-advies en vind je het leuk om je bezig te houden met verschillende kunstdisciplines, zoals dans en muziek en beeldend? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou.

De DMB academie is een vierjarige opleiding. Je gaat vier dagen in de week naar school en op vrijdag krijg je de hele dag les in de drie kunstuitingen. Daarvoor werken wij samen met Dans Creatie een van de grootste dansscholen in de regio Westland. In het eerste jaar krijg je op vrijdag het grootste deel van de dag les in de dansstudio van Dans Creatie in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk.

Folder DMB academie

Wat zijn talentgroepen?

Er zijn vier talentgroepen op het ISW Irenestraat: sport, kunst en cultuur, techniek en Xplore. Als je bij ons op school komt, krijg je een paar weken lang les in elk van die groepen. Zo kun je meteen ontdekken of je ergens talent voor hebt! Sport, leef je uit in allerlei verschillende sporten. Kunt en cultuur, ga creatief aan de slag met allerlei vormen van kunt en cultuur. Techniek, ga aan de slag met technische vraagstukken. Xplore, ontdekken, onderzoeken en organiseren.

Lessen

Hoeveel lesuren heb ik per week?

In de eerste klas heb je per week 32 lesuren. Een lesuur is 50 minuten. Sommige vakken heb je twee uur achter elkaar, zoals techniek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. We noemen dat een ‘blokuur’. De lesdagen zijn niet altijd even lang. Je hebt op een lesdag steeds twee lessen achter elkaar, daarna is er een pauze.

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Nee, meestal niet. In sommige lokalen staan de tafels en de stoelen anders. Bij de eerste les spreken we af op welke plek je de eerste weken zit. Dan kunnen je nieuwe leraren en leraressen aan de namen wennen! Na een paar weken wisselen de plekken wel eens.

Krijg ik elke dag huiswerk?

Ja daar moet je wel op rekenen. Vaak kun je op school al iets aan je huiswerk doen. Maar houd er wel rekening mee dat je ook thuis nog aan de slag moet.

Hoe lang moet ik elke dag huiswerk maken?

Het is moeilijk te zeggen hoe lang je huiswerk moet maken. Je kunt voor drie vakken huiswerk hebben, maar ook voor zes vakken. Hoeveel uur je per dag bezig bent, is verschillend. Maar meer dan twee uur per dag is het zeker niet. En een tip: wacht niet tot het laatste moment met huiswerk maken.

En hoe leer je huiswerk maken en leren?

De mentor leert je hoe je het beste je huiswerk kan plannen en maken.

Hoeveel repetities krijg ik?

Dat hangt af van het vak, de docent en de niveaugroep. Sommige lessen, zoals wiskunde, krijg je vier keer per week. Andere lessen, zoals muziek, krijg je maar één keer in de week. Voor wiskunde zal je dan ook veel meer toetsen krijgen.

Heb je ook wel eens een uur geen les?

In de eerste klassen komt dat niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wél zijn. Is er één ziek of afwezig, dan heb je meestal een 'opvanguur'. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Op de lichtkrant of via de website kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

Kun je huiswerk op school maken?

Soms kun je in de les al met je huiswerk beginnen. Dat is verstandig om te doen: dan ben je thuis eerder klaar. Bovendien kun je dan nog je vragen stellen aan de leraar van het vak waarvoor je huiswerk moet maken. Je kunt na de lessen ook je huiswerk op school doen. Bij de mediatheek kun je ook een van de computers gebruiken.

Krijg je binnen- of buitengym?

Als het lekker weer is, gymmen we vóór de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer is heb je binnengym. In de winter gym je altijd binnen.

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Op onze school komen tussenuren nauwelijks voor. Wanneer er een les uitvalt, krijg je een andere les van die dag. Ook kun je een andere leraar krijgen. In zo’n uur krijg je les of kun je alvast je huiswerk maken. Dat vertelt de docent je dan.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan op de site van school, of op de lichtkrant in de school (het digitale informatiebord).

Wat doe je bij de begeleiding(les)?

Je krijgt begeleiding(les) van je mentor. Die vertelt je meer over bijvoorbeeld toetsen en vakken. Ook leer je hoe je het beste je huiswerk kunt maken of hoe je jezelf kunt laten overhoren. Ook voor het leren van woorden krijg je handige tips. Maar je mentor vertelt ook over andere onderwerpen als pesten of faalangst.

Wat zijn schoolonderzoeken?

Schoolonderzoeken zijn de toetsingsperiodes in klas 4. Het is de voorbereiding op het schriftelijk eindexamen.

Vakken

Welke vakken krijg ik in de eerste klas van de havo/vwo?

Je krijgt dertien vakken in de eerste klas: Levensbeschouwelijke vorming/Godsdienst, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, muziek, beeldende vorming, techniek, informatiekunde en lichamelijk opvoeding. Ook heb je een mentoruur (studieles) en een uur leefstijl. Leerlingen in de vwoCambridge klas krijgen geen leefstijl. Je krijgt wel twee uur extra Engels volgens het Cambridge Programma. Leerlingen in de Technasium klas krijgen ook geen leefstijl. Je krijgt wel het extra vak Onderzoeken & Ontwerpen.

Welke vakken krijg ik in de eerste klas van de mavo en mavo/havo?

Zit je in een mavo- of mavo/havo-klas, dan krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, muziek, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, begeleidingsles en techniek.

Welke vakken krijg ik in de eerste klas van het praktijkonderwijs?

Zit je in een klas voor praktijkonderwijs? Dan krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, cultuur en maatschappij, techniek, zorg, houtbewerking, handvaardigheid, plant en dier, ICR, sociale en praktische vaardigheden, tekenen, sport en bewegen en levensbeschouwelijke vorming. Ook heb je nog een mentoruur.

Welke vakken krijg ik in de eerste klas van het Vakcollege?

Als je in het vakcollege zit, dan krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, techniek en vakmanschap, design, zorg en dienstverlening, society, science, mentoruur, mentorkwartier en sport.

Zijn de vakken moeilijk op havo en vwo?

Havo en vwo zijn de moeilijkste twee vormen van onderwijs. Maar als je een advies voor havo of vwo hebt gehad, gaat het je vast en zeker lukken. Let maar op: wat nu nog moeilijk lijkt, is straks heel gewoon. Misschien dacht je in groep 3 wel dat lezen moeilijk zou zijn. En nu vind je dat ook vanzelfsprekend!

BSM als examenvak

Op ISW Gasthuislaan is het voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo mogelijk te kiezen voor lichamelijke opvoeding als examenvak: BSM (bewegen, Sport en Maatschappij). Met deze basis is het voor leerlingen mogelijk zich verder te ontwikkelen in beweging. Het vak heeft een praktisch en een theoretisch deel.

Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Is en een kamp in de eerste klas?

Dit verschilt per school. Kijk op de site van de school voor meer informatie. De ene school organiseert een kamp de ander introductiedagen op school.

Is het kamp, de kennismakingsweek of de startweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is het deelnemen aan het kamp, de werkweek, de kennismakingsweek of de startweek verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je teamleider voor het eerste leerjaar.

Mentor

Kun je met iemand praten als je een probleem hebt?

Ja, je hebt een mentor: dat is een leraar die jouw klas extra begeleidt. Hij helpt je als je met belangrijke vragen of problemen rondloopt. Een mentor heeft altijd twee assistenten. Is het een heel ingewikkeld probleem? Dan kun je het bespreken met de zorgcoördinator of iemand anders die je verder kan helpen.

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar of –lerares. Je krijgt van je mentor gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur/studieles met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

Wat is een groepsmentor?

Op ISW Lage Woerd zijn er groepsmentoren dit is een ander woord voor klassenleraar of –lerares. Elke dag start je met een mentorkwartier bij je groepsmentor. Je groepsmentor geeft ook gewoon les. Elke week is er een apart mentoruur met de klas. Je mentor vertelt dan meer over hoe het gaat in de klas. Ook helpt hij je met het maken van huiswerk. Als er problemen in de klas zijn, bespreekt hij die. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

Wat gebeurt er in het mentoruur?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Wat gebeurt er in de studieles?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Wat is leefstijl?

Alle brugklassen, behalve vwoCambridge, hebben één keer per week het vak leefstijl. Tijdens deze les leer je bijvoorbeeld hoe je samen zorgt voor een goede sfeer in de klas. Of hoe je plezierig met elkaar omgaat. En dat we pesten op onze school niet accepteren.

Wat zijn ‘klassenleerlingen’ en wat doen ze?

Op ISW Hoogeland zijn er klassenleerlingen. Dit zijn leerlingen uit een bovenbouwklas, dus een hogere klas. Zij helpen de mentor regelmatig. En ook jóu helpen ze graag als je vragen hebt. Klassenleerlingen kennen de school heel goed en kunnen veel vragen beantwoorden. Ze helpen wel eens met huiswerkbegeleiding en ze gaan mee met de kennismakingsactiviteiten. Ook organiseren ze leuke activiteiten voor je klas, zoals een Sinterklaasfeest. Bij feesten zijn ze er ook bij. Je kunt heel goed bij hen terecht als je ergens mee zit. Zij helpen je een oplossing te vinden. Een klassenleerling weet wat het is om nieuw te zijn op een school: zij hebben die stap ook gemaakt. Daarom snappen ze meteen wat je bedoelt.

Wat is een assistentmentor?

Op ISW Gasthuislaan zijn er assistentmentoren. Dit is een leerling uit de examenklas die je kan helpen bij veel vragen over de school en die betrokken is bij heel veel activiteiten van jouw klas. Wist je dat leerlingen uit de hoogste klas het vaak heel leuk vinden om assistent-mentor te worden? En ze doen het ook met heel veel plezier. Elke klas heeft twee assistent-mentoren.

Wat is een hulpmentor?

Op ISW Sweelincklaan zijn er hulpmentoren. Dit is een leerling uit de vierde klas die de mentor helpt. Als je een vraag hebt, kun je ook naar je hulpmentor toe. Want wie kan je nu beter vertellen hoe het gaat op school dan een vierdeklasser?

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurt en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Dan kun je hulp krijgen van de remedial teacher. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: een weerbaarheidstraining bijvoorbeeld, of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat doe ik als ik gepest wordt?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor. Samen met de ‘pesters’ gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen

Ik heb een dyslexieverklaring. Wat heb ik daaraan op school?

Als jij zo'n verklaring hebt, mogen we je meer tijd geven bij toetsen en examens. Ook krijg je extra begeleiding van de remedial teacher. Daardoor leer je wat beter omgaan met je dyslexie. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Al in de eerste schoolweken krijg je een paar kleine testjes. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Rapporten en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Je krijgt drie keer per jaar een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het ook dan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je óók graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen

Kun je blijven zitten in de eerste?

Nee, aan het eind van de eerste klas ga je altijd naar het volgende jaar. Welke klas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in de eerste klas. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Hooguit in een bijzonder geval, maar dat komt zelden voor.

Sfeer

Is er een beetje gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z’n allen!

Mag je meedoen aan het toneelstuk of de musical als je in de eerste klas zit?

In de eerste klas tel je helemaal mee. Als er weer aan een toneelstuk of een musical gaan beginnen, zijn er audities. Laat maar zien dat je talent hebt!

Wat kan ik als leerling doen om het gezellig te maken op school?

Iedereen kan meehelpen om de sfeer op school goed te houden. Dat is niet moeilijk: houd een beetje rekening met elkaar. We vinden respect voor anderen (leerlingen en leraren) heel belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn op school. Als je je niet prettig voelt op school, dan doen we ons best om dat te veranderen. We vinden het leuk als je actief aan de slag gaat voor de school. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met de leerlingenraad. Of heb je zin om mee te schrijven aan de schoolkrant?

Wordt er op jullie school gepest?

Helaas komt pesten overal voor, dus ook onze school is niet pestvrij. Het belangrijkste is er iets aan te doen. In de brugklas maken we snel afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Want pesten accepteren we niet op school. Als het nodig is hebben we een pestprotocol waar we actief mee aan de slag gaan. Dus als je iets ziet, hoort of ergens last van hebt aarzel dan niet en meld het bij je mentor of klassenleerling.

Wat kan ik met de cultuurkaart die ik krijg?

Elk jaar krijg je de Cultuurkaart. Zorg dat je de kaart altijd bij je hebt. Je krijgt dan korting in winkels en in de bioscoop. En over cultuur gesproken: we organiseren op school ook veel culturele activiteiten!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Ik bespeel een muziekinstrument en dat gaat best goed. Kan ik daar op school iets mee doen?

ISW Gasthuislaan heeft een eigen schoolorkest. Ook hebben we elk jaar wel een paar bandjes die muziek maken. Het schoolconcert van onze opleiding is zelfs heel beroemd in het Westland!

Ik hou van zingen, muziek maken en dansen. Kan ik daar op school iets mee doen?

Kom maar op: op ISW Hoogeland en ISW Sweelincklaan hebben we een echte talentenjacht! Op ISW Gasthuislaan hebben we elk jaar een toneeluitvoering met een band. En op ISW Irenestraat hebben wij per 1 september 2016 een muziektheaterklas.

Zijn er ook schoolfeesten?

Elke school heeft een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een disco. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen school.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymleraren een sportdag. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon of Blijdorp.

Hebben jullie een schoolkrant?

Op een aantal scholen verschijnt de schoolkrant. Hou je van schrijven, tekenen, fotograferen of nieuws maken? Welkom bij de schoolkrant. De redactie kan je goed gebruiken.