Medezeggenschap

Iedere school is volgend de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad te installeren. Iedere locatie heeft een school-MR die de belangen van het personeel, ouders en leerlingen behartigt. De school-MR heeft dezelfde bevoegdheden als de regioraad. 

De regioraad behandelt de onderwerpen voor de meerderheid van de scholen, het beleid dat de hele regio Westland & Den Haag Zuid-West betreft. De regioraad bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders. Ze gaat in gesprek met de Algemene Directie en geeft over verschillende onderwerpeninstemming of advies. 

Voorzitter: dhr. D.J.R. Bogaarts
Secretaris: dhr. C. Verbree
Penningmeester: mw. S.I.M. van Wingerden

Contact met de Raad gaat via de secretaris, de heer Verbree, [email protected]. Bij hem zijn ook de agenda’s en verslagen van de regioraad opvraagbaar. Het reglement van de Regioraad is hier te vinden.