Medezeggenschap

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te installeren. Binnen ISW functioneert een MR voor de gehele school. De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • personeelsleden 
  • ouders
  • leerlingen 

De Algemene Directie vertegenwoordigt de scholengroep. De MR gaat over specifieke zaken van het ISW en moet over tal van onderwerpen instemming of advies geven.

  • voorzitter: dhr. E.H. Dullaart
  • secretaris: dhr. C. Verbree
  • penningmeester: dhr. L. Schoordijk

School-MR

Naast de MR die ISW-brede zaken behandelt, heeft iedere locatie een locatieraad die de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen behartigt. De locatieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de algemene MR.