Opleidingsaanbod

Bij onze school kun je op zes locaties en een dependance voortgezet onderwijs volgen. Van praktijkonderwijs tot en met vwo. Altijd dichtbij, in een goede sfeer, op alle niveaus. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen. En wij zorgen voor een vriendelijk, vertrouwde omgeving, waarin je je thuis voelt. 

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Op onze locatie aan de Lage Woerd vind je alles wat je van een moderne school mag verwachten: prachtige lokalen met alles erop en eraan, een gezellige aula, een gymzaal met klimwand en zelfs een oefenbedrijf. De groepen zijn klein. Er zitten niet meer dan 14 leerlingen in een klas. Zo kun je veel extra hulp en aandacht krijgen bij alle vakken. Natuurlijk houden we rekening met jouw mogelijkheden. We kijken vooral naar de dingen waar je goed in bent. Die willen we proberen nog sterker te maken. Voor toelating tot het Praktijkonderwijs is een beschikking van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) noodzakelijk. Zo'n beschikking is gebaseerd op een uitvoerig dossier. Hierin staan: 
  •   uitvoerige gegevens van de basisschool
  •   de uitslagen van speciale testen 

Vakcollege met lwoo (Vmbo bl/kl)

Het vakcollege met lwoo is een vmbo bl en kl opleiding. Deze opleiding ga je volgen als je extra hulp en begeleiding nodig hebt om een vmbo-diploma te kunnen halen. Eigenlijk betekent het dat je extra aandacht en hulp krijgt. Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met lezen of rekenen. Of omdat je je niet zo goed kunt concentreren. We leiden op voor een regulier vmbo-diploma, het programma is dus gelijk, De groepen zijn wel kleiner, er zitten maximaal 15 leerlingen in een klas. Op de locatie ISW Lage Woerd kun je instromen in de 1e klas van het vakcollege met lwoo.

Vakcollege

Het vakcollege is een vmbo bl en kl opleiding. Het vakcollege is speciaal bedoeld om jou in het vmbo goed voor te bereiden op de toekomst en het vak dat je kiest. Bij de beroepsgerichte en theoretische vakken krijg je vaak dezelfde docenten, omdat deze lesgeven in verschillende vakken. Je kunt dus rekenen op een vertrouwd gezicht. Goed om te weten is dat bedrijven nauw betrokken zijn bij het vakcollege. Je bezoekt bedrijven, volgt gastlessen (van specialisten) en je voert realistische opdrachten uit. Op deze manier kun je zowel op school als in het bedrijfsleven kennis op doen en ervaren wat de mogelijkheden zijn. De onderbouw (klas 1 en 2) is op onze locaties ISW Sweelincklaan, ISW Irenestraat en ISW Lage Woerd. Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) ga je naar ISW Hoge Woerd en kies je voor een specialisatie. Het vakcollege sluit je af met een vmbo-diploma. Het Vakcollege is dus gewoon een vmbo-opleiding met een brede doorstroom naar het mbo, maar dan anders ingericht.

Vakcollege

Mavo (vmbo tl)

Bij ons op school zijn er mavo klassen en mavo/havo klassen. Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Het bereidt je in 4 jaar voor op een vervolgopleiding binnen het mbo. In de mavo kies je in het tweede of derde jaar een sector. Bij ons kun je drie sectoren kiezen: Techniek, Economie en Zorg en welzijn. Op ISW ga je op veel verschillende manieren werken aan het vergroten van je eigen mogelijkheden: zelfstandig, in een groep, in de klas, in de mediatheek en regelmatig zijn er speciale lesactiviteiten buiten de schoot. Sommige lessen worden trouwens niet klassikaal gegeven. De leraren helpen je vaak bij het zelfstandig werken in de klas. Zo werken we samen met jou aan een prima start in de maatschappij. Tijdens het derde leerjaar nemen alle leerlingen deel aan een beroeps- en arbeidsoriënterende stage van één week. Na de mavo kun je verder leren in het havo of het mbo. Informatie over het mbo en welke richtingen je dan uit kan, krijg je gedurende de jaren dat je bij ons op school zit.  De mavo volg je op de locaties ISW Sweelincklaan, ISW Irenestraat en ISW Hoogeland.

Mavo/havo

Wanneer zeker is dat je het mavo-niveau aankunt, maar er geen zekerheid is of je het havo-niveau kunt halen, dan word je in de mavo/havo klas geplaatst. Het advies van de basisschool is daarin leidend. Aan het einde van klas 1 bekijken we waar je het beste op je plaats bent in klas 2: mavo of havo. In het lesprogramma werken we toe naar een doorstroom naar mavo 2 of havo 2. Bij ISW Irenestraat is een tweejarige brugperiode voor de gepersonaliseerd leren mavo/havo klas.
Havo

Havo

Bij ons op school zijn er in de eerste klas alleen havo/vwo klassen. De havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo duurt vijf jaar. En is in principe bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Doorleren aan het vwo is ook mogelijk. Op de havo ben je naast het vergaren van kennis, vooral bezig met de toepassing daarvan. De onderbouwperiode duurt voor havo drie jaar. In havo-4 kies je uit vier vaste vakkenpakketten, de zogenaamde profielen: Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid en Natuur en techniek. Je werkt op veel verschillende manieren: zelfstandig, in een groep, in de klas, in de mediatheek of in de studieruimte. We doen een beroep op je zelfstandheid. We verwachten nogal wat van je: opdrachten maken, repetites leren, met anderen samenwerken, presenteren enzovoorts. Zo gaan we samen met jou werken aan een prima start in de maatschappij. De docent is steeds meer een begeleider die zich bezighoudt met planning, studieaanpak en verloop van het leerproces. ICT speelt een nadrukkelijke rol. De havo is geen eindonderwijs. De meeste van jullie stromen door naar het hbo. Sommige van jullie kiezen voor het vwo. De havo volg je op de locaties ISW Gasthuislaan en ISW Hoogeland.

Vwo

Bij ons op school zijn er in de 1e klas havo/vwo klassen en vwo klassen. Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit atheneum en gymnasium. Deze opleidingen zijn vooral bedoeld als vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo is naast de breedte van leerstof ook de diepte van belang, evenals de samenhang tussen vakken. Een grote zelfstandigheid en veel eigen initiatief zijn kenmerkend voor deze vorm van onderwijs. Naast het ontwikkelen van vaardigheden ligt de nadruk op het vergaren van kennis en het tegemoetkomen aan jouw wetenschappelijke belangstelling. Er is een onderbouwperiode van drie jaar. In vwo-4 kiest de leerling een stroom: N-stroom (natuur) of M-stroom (maatschappij). In het vijfde leerjaar kies je een profiel: Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid en Natuur en techniek. Het vwo is eindonderwijs. Je kiest daarna een studie/opleiding in het hbo of het wo.

Vwo klas

Op de locatie Hoogeland is er naast de havo/vwo klas ook een aparte vwo klas, waar vanaf het begin op vwo-niveau wordt lesgegeven.

Gymnasium/vwo-plus

Op de locatie Gasthuislaan is er naast de havo/vwo klas ook een aparte gymnasium/vwo-plus klas.