Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerling-activiteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage € 83,- per leerling. Deze bijdrage is vrijwillig, bij het niet betalen van de ouderbijdrage worden leerlingen niet uitgesloten. 

De volgende activiteiten worden hiermee georganiseerd:

  • Sport- en cultuuractiviteiten
  • Vieringen in de klas
  • Activiteiten met de mentorklas
  • CJP kaart
  • Schoolfeesten
Ouderbijdrage