Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lestijden Vakantie-overzicht Verlof buiten de schoolvakanties Leerplicht

Lestijden

De lessen duren 50 minuten. Wanneer er op een locatie vergaderingen of nascholingsactiviteiten zijn, geldt soms een minirooster.

Vakantie-overzicht

 

Schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 (koningsdag 27 april 2022)
Hemelvaart donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren zondag 5 juni t/m maandag 6 juni 2022
Zomervakantie              maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

 

 

Schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Koningsdag woensdag 27 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren
zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie   maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Verlof buiten de schoolvakanties

Wanneer ouders buiten de schoolvakanties verlof willen voor hun kind, kan de leerplichtambtenaar in bijzondere gevallen toestemming verlenen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar kunnen ouders verlof aanvragen bij de directie van de betreffende locatie. Kinderen ouder dan 16 jaar zijn namelijk niet meer leerplichtig, maar wel kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op vwo-niveau, havo-niveau, niveau twee van het mbo of een hoger niveau. Wordt het verlof niet verleend, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Algemene Directie.

Leerplicht

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.