Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantieoverzicht Verlof buiten de schoolvakanties Leerplicht

Vakantieoverzicht

Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Koningsdag woensdag 27 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren
zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie   maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Verlof buiten de schoolvakanties

Wanneer ouders buiten de schoolvakanties verlof willen voor hun kind, kan de directeur in bijzondere gevallen toestemming verlenen. Zie meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Leerplicht

In de verzuimregeling van de school is de ’3-6-9-12 regeling’ van de leerplichtambtenaren van de gemeente Westland en ’s-Gravenhage opgenomen.

Dit houdt in dat:

  • Bij drie keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school;
  • Bij zes keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor drie schooldagen een vierkant rooster opgelegd;
  • Bij negen keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor zes schooldagen een vierkant rooster opgelegd. Een vierkant rooster wil zeggen dat een leerling wordt verplicht gedurende meerdere dagen van 08.00 tot 17.00 op school te zijn, ongeacht of hij lesuren heeft of niet;
  • Vanaf twaalf keer te laat komen – de school doet melding bij de leerplichtambtenaar en de leerling kan door de leerplichtadministratie worden doorverwezen naar Bureau Halt.

Bij frequent ziekteverzuim van een leerling wordt de afdeling Leerplicht, preventief, ingelicht volgens de richtlijnen van het meldprotocol verzuim en schooluitval regio Haaglanden. 

ISW is wettelijk verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo wil ISW ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Bureau Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.