Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantieoverzicht Buitengewoon verlof Leerplicht

Vakantieoverzicht

Voor het schooljaar 2024 - 2025 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025 
Pasen vrijdag 18 april t/m maandag 21 april 2025 
Meivakantie maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaart
donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei 2025 
Pinksteren
zondag 8 juni t/m maandag 9 juni 2025
Zomervakantie   maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025

 

 

Buitengewoon verlof

Wilt u buitengewoon verlof aanvragen voor uw kind? Vraagt u dat dan schriftelijk én acht weken van tevoren aan bij de locatiedirecteur/teamleider, met opgaaf van de reden. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders regelmatig via de leerlingen een overzicht waarin alle op dat moment bekende bijzondere data zijn opgenomen. Extra verlof verlenen wij alleen in bijzondere gevallen. Tijdens schoolexamens kennen wij geen extra verlof toe. Zie meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Leerplicht

In de verzuimregeling van de school is de ’4-8-12-16 regeling’ van de leerplichtambtenaren van de gemeente Westland/ ’s-Gravenhage opgenomen.

Dit houdt in dat:

  • Bij vier keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school;
  • Bij acht keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor drie schooldagen een vierkant rooster opgelegd;
  • Bij twaalf keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor zes schooldagen een vierkant rooster opgelegd. Een vierkant rooster wil zeggen dat een leerling wordt verplicht gedurende meerdere dagen van 08.00 tot 17.00 op school te zijn, ongeacht of hij lesuren heeft of niet;
  • Vanaf zestien keer te laat komen – de school doet melding bij de leerplichtambtenaar en de leerling kan door de leerplichtadministratie worden doorverwezen naar Bureau Halt.

Bij frequent ziekteverzuim van een leerling wordt de afdeling Leerplicht, preventief, ingelicht volgens de richtlijnen van het meldprotocol verzuim en schooluitval regio Haaglanden.

ISW is wettelijk verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo wil ISW ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Bureau Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.