Samen werken aan onderwijs

Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wil het onderwijs klaarmaken voor de toekomst. Daarom is het belangrijk goed zicht te hebben op de uitdagingen van de toekomst. Een van deze uitdagingen is om onderwijs, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt veel meer én intensiever met elkaar te verbinden. 

Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met leerlingen, schoolverlaters, docenten, medewerkers, locatiedirecteur, bestuursleden, ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Alle ideeën zijn verzameld en verwerkt in een visie voor de toekomst.

  • Fase 4 - Het ISW Westland Vakcollege+
  • Fase 3 - Integraal Huisvestingsplan VO Westland
  • Fase 2 - Strategische huisvestingsvisie
  • Fase 1 - Samen werken aan onderwijs in Westland

Fase 4 - Het ISW Westland Vakcollege+

Overhandiging propositie Westland Vakcollege+ op Greenport Horti Campus

Op 5 maart overhandigde Geert Millekamp, regiodirecteur van ISW, de propositie voor het ISW Westland Vakcollege+ aan de heer Bert Melles, programmamanager Floragebied voor gemeente Westland. Deze propositie heeft ISW ontwikkeld als participatiesuggestie voor het Floragebied. Lees nieuwsbericht.

Werken aan kennis die wérkt

Wij leveren de makers en de doeners

De ervaring, expertise en innovatie die Westland kenmerken, maakt het een speler van wereldformaat. Die positie wil Westland de komende jaren verder versterken. Neem de groeiende mondiale uitdagingen op voedselgebied: Westland is dé plek in de wereld om oplossingen te bedenken en te creëren. Daar gaat het nieuwe ISW Westland Vakcollege+ aan bijdragen.

Wij willen het ISW Westland Vakcollege, ISW Westland Praktijkcollege, ISW onderneemt, Technotheek Westland en het netwerk van ISW-scholen samenbrengen in één gebouw. Daardoor ontstaat een plek waar ervaring, talent, kennis en uitdaging samenkomen en waar ontwikkeling centraal staat om leerlingen te laten (door) groeien. Hoe? Door kennis te delen, verbinding te maken met de omgeving en faciliteiten aan te bieden zoals de Technotheek Westland, multidisciplinaire onderwijsruimten en plek voor startups en talentontwikkeling.

Het ISW Westland Vakcollege+ wordt daarmee de toeleverancier van denk-, maak- en doekracht in Westland. Het gebouw doet ook dienst als verbindingsplek om de arbeidsmarktidentiteit van leerlingen van alle ISW-scholen te ontwikkelen, biedt ruimte aan jonge ondernemers om een startup te beginnen en biedt faciliteiten om samen met diverse vervolgopleidingen nieuw onderwijs te maken. Zo leveren wij aanpakkers met kennis, kunde en 21st century skills voor het bedrijfsleven en zijn wij met onze doorgaande leerlijnen een toeleverancier voor de vervolgopleidingen.

Dit alles maakt de Greenport Horti Campus de natuurlijke locatie voor ISW Westland Vakcollege+.

Lees hieronder meer over onze propositie.

Het ISW Westland Vakcollege plus. Werken aan kennis die werkt.

Fase 4 - Het ISW Westland Vakcollege+

Fase 3 - Integraal Huisvestingsplan VO Westland

De tijd is rijp voor een nieuwe fase!

Op dinsdag 23 juni jl. presenteerde  Geert Millekamp, regiodirecteur ISW, het Integraal Huisvestingsplan VO Westland aan het college van B&W. Een belangrijke stap in vernieuwing van het VO onderwijs in het Westland en optimale behuizing voor de leerlingen van de toekomst. 

Van een toekomstvisie op vernieuwend onderwijs in 2018 tot een integraal huisvestingsplan in 2020
Het integraal huisvestingsplan ISW is de meest recente mijlpaal in de ontwikkeling die begon in 2018 met de presentatie van de toekomstvisie van ISW aan de wethouder. Deze toekomstvisie ontmoette enthousiasme bij de gemeente Westland en leidde tot de opdracht om deze uit te werken in een integraal huisvestingsplan VO Westland. Lees verder.

Integraal Huisvestingsplan ISW

Verbinding

Verbinding

 

De tijd is rijp om nóg meer samen te werken. Dat merk ik overal waar ik kom in Westland.

“Als regiodirecteur ISW werk ik aan een prachtige toekomst van onze scholen. Mijn werk bestaat voor een groot deel uit het leggen en onderhouden van verbindingen. Met het bedrijfsleven, met de politiek en de gemeente, met collega-onderwijsinstellingen. Maar ook intern met onze medewerkers. Dan is het hartverwarmend om elke keer weer te merken dat onze ideeën worden begrepen én welkom zijn. Voor mij is dat echt ‘Westland’: we gaan sámen voor de toekomst van onze regio, verbinden ons aan dat doel en aan elkaar. Het beste onderwijs maak je samen! Daar gaan wij het bewijs voor leveren.” 

Geert Millekamp
Regiodirecteur ISW

 

Ontwikkeling

 

Het is een echte innovatie als we overstappen van groepen kinderen die vanuit leeftijd bij elkaar moéten zitten, naar leergemeenschappen op basis van kennis en niveau.

“Traditioneel kent het onder- wijs allerlei leeftijdsklassen, van kleuters tot bovenbouw voortgezet onderwijs. Maar passen deze schotten nog in een samenleving waarin alles steeds meer integreert en je steeds meer ziet dat mensen van elkaar leren? Waarom zou dat niet voor leerlingen van 2 tot 18 gelden? Daarom zijn wij gecharmeerd van het 2-18 onderwijs waarin de schotten zijn verdwenen. Hetzelfde geldt voor het personeel. Neem onze bassisschool De Nieuwe Weg en ISW Irenestraat. Zij passen allebei gepersonaliseerd leren toe, willen allebei ontschotten. Met name als je in één gebouw zit, kun je ook daar weer heel veel van elkaar leren en samen het onderwijs ontwikkelen.” 

Jos van der Ende 
Voorzitter College van Bestuur WSKO 

 

Ontwikkeling
Dynamiek

Dynamiek

 

Je ziet op de arbeidsmarkt steeds meer finetuning naar specialisaties binnen bedrijven. Wij willen een goede basisopleiding leveren, zodat onze leerlingen snel die specialisatie oppakken.

“Een onderwijs-hotspot is een heel interessant fenomeen waar bedrijven, leerlingen en onderwijsinstellingen bij elkaar komen en maximaal gebruik maken van elkaars pluspunten. Ook op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie is dit een uitstekende manier van werken, waarbij je innovaties in het bedrijfsleven koppelt aan onderwijs. Westland Vakcollege heeft nu al heel veel contacten met bedrijven en zou dit graag op zo’n hotspot voortzetten. De ideale plek daarvoor is de Greenport Horti Campus. Daar is al een hotspot voor de glastuinbouw. Hoe mooi zou het zijn als je dat zou uitbreiden naar een hotspot voor techniek, voor economie en ondernemen en voor zorg & welzijn.” 

Caroline Menheer 
Locatiedirecteur Westland Vakcollege en Lage Woerd 

 

Maatwerk

 

We willen dat het kind eigenaar is van zijn eigen onderwijsproces, op ontdekkingsreis gaat in het onderwijs dat het zelf graag krijgt.” 

“Wij bieden zelf al 5 jaar gepersonaliseerd leren en werken hierbij ook 3 jaar samen met het po. Dat levert steeds meer maatwerk op, maar de schotten tussen po en vo blijven. Bij ons komen de kinderen met 12 jaar binnen. Dat is eigenlijk een heel raar moment, zo op het kantelpunt naar de pubertijd. Ook is het kind vaak veel te jong om te bepalen naar welke opleiding het kan gaan. Tot slot zit er heel veel herhaling in de lesstof. Zonde en demotiverend. Een 10-14 school lost al die problemen op en er blijft op die manier ook veel meer kennis over het kind in de school hangen. We hebben nu een unieke kans om dit samen met De Nieuwe Weg in één gebouw vorm te geven.” 

Arjan Stoffels 
Locatiedirecteur Irenestraat 

 

Maatwerk
Traditie

Traditie

 

We hebben een heel mooie arbeidsmarkt hier in Westland, waarmee we moeten samenwerken zodat onze leerlingen straks over de juiste skills voor hun werk beschikken.

“Het Westlandse onderwijs is heel belangrijk, want daar krijg je de juiste opleiding in de richting van werk op het niveau waar je thuishoort. Waardoor je je plek in de maatschappij kunt innemen, gelukkig kunt zijn. Dat onderwijs stopt niet, want het is een leven lang leren. En het verandert voortdurend, zoals tegenwoordig met de 21e eeuwse vaardigheden en de steeds sneller gaande digitalisering. 

Als gemeente zijn wij de huisvester van het onderwijs. Wij willen zorgen dat het onderwijs gegeven wordt in mooie, goede schoolgebouwen die zó goed in elkaar zitten dat de scholen het onderwijs kunnen geven dat ze willen geven.” 

Ben van der Stee 
Wethouder Gemeente Westland 

 

Fase 2 - Strategische huisvestingsvisie

Op donderdag 11 april heeft Geert Millekamp, regiodirecteur ISW de strategische huisvestingsvisie aangeboden aan wethouder Ben van der Stee. Het is de ambitie om samen met de onderwijspartners in het PO en VO te komen tot een IHP met een bijbehorende investeringsagenda.

Strategische huisvestingsvisie

 

 

Fase 1 - Samen werken aan onderwijs in Westland

Samen werken aan onderwijs in Westland