Samen werken aan onderwijs

Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wil het onderwijs klaarmaken voor de toekomst. Daarom is het belangrijk goed zicht te hebben op de uitdagingen van de toekomst. Een van deze uitdagingen is om onderwijs, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt veel meer én intensiever met elkaar te verbinden. 

Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met leerlingen, schoolverlaters, docenten, medewerkers, locatiedirecteur, bestuursleden, ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Alle ideeën zijn verzameld en verwerkt in een visie voor de toekomst.

Fase 1 - Samen werken aan onderwijs in Westland

Fase 2 - Strategische huisvestingsvisie