Missie

ISW biedt op innovatieve, ondernemende en daadkrachtige wijze voortgezet onderwijs op alle niveaus. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving leggen wij een sterke basis voor onze leerlingen om zich talentgericht te ontplooien. Enthousiaste en goed opgeleide medewerkers zetten zich in voor kwalitatief en innovatief onderwijs in eigentijdse gebouwen. Wij zijn geworteld in Westland en leggen actief de verbinding met het (inter)nationaal opererend bedrijfsleven binnen en buiten de regio. Vanuit onze christelijke grondslag staan we met een betrokken en respectvolle houding in de samenleving.

Missie
Kernwaarden

Kernwaarden

  • Grensverleggend
  • Ondernemend
  • Daadkrachtig
  • Kwaliteit

Open blik

We zijn een dynamische school met een open blik op de wereld. We bieden leerlingen een zeer breed onderwijspakket en professionele en betrokken begeleiding. Bij ISW kijken we verder dan de muren van onze lokalen: we timmeren ook op cultureel, maatschappelijk en sportief gebied aan de weg en hebben aandacht voor religie. We houden onze ogen en oren open voor alles wat er om ons heen gebeurt. Of dat nu dichtbij is of ver weg. ISW is stevig geworteld in Westland en in die regionale samenleving spelen wij een actieve rol.

Open blik
Degelijk en inspirerend onderwijs

Degelijk en inspirerend onderwijs

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat een leerling kennis vergaart en vaardigheden en gedrag ontwikkelt waarmee hij goed in de maatschappij kan functioneren. Dat de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog niveau ligt, blijkt uit:

  • de goede doorstroom binnen de verschillende soorten onderwijs;
  • de bovengemiddelde examenresultaten;
  • het grote aantal leerlingen dat met succes doorstroomt naar het vervolgonderwijs.

Goed onderwijs is in onze ogen ook uitdagend onderwijs. Wij zijn er trots op dat wij de leerlingen weten te motiveren en echt kunnen betrekken bij de lesprogramma’s. Hoe wij dat doen? Bijvoorbeeld door wisselende werkvormen te kiezen en door gebruik te maken van moderne didactische hulpmiddelen en ICT-faciliteiten.

Aandacht en respect voor het individuele kind en zijn ouders

We vinden het enorm belangrijk onze leerlingen een vertrouwde omgeving te bieden. Binnen de mogelijkheden van de school krijgt ieder kind bij ISW de ruimte en kan het rekenen op een vriendelijke benadering, persoonlijke aandacht, een luisterend oor en een helpende hand. We houden rekening met ieders capaciteiten en bieden zo nodig extra begeleiding. U als ouder speelt een belangrijke rol bij het leerproces en dus luisteren wij goed naar uw mening en die van uw zoon of dochter.

Aandacht en respect voor het individuele kind en zijn ouders
Veilige en vertrouwde omgeving

Veilige en vertrouwde omgeving

ISW is een school waar het prettig werken en leren is. Een school waar leerlingen én medewerkers zich thuis voelen. Waar we elkaar kennen, helpen en respecteren. Dankzij de verdeling over meerdere onderwijslocaties heeft onze scholengroep een kleinschalig karakter. Groot voordeel daarvan is dat wij aandacht hebben voor elke leerling.

Christelijke grondslag

Samen met ouders werken we op basis van christelijke waarden en normen aan de opvoeding van de leerlingen. Zo kunnen zij uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die omzien naar hun medemens, de samenleving en het milieu.

Christelijke grondslag
Optimale ontplooiingskansen

Optimale ontplooiingskansen

We bieden leerlingen en medewerkers volop mogelijkheden om zich op tal van terreinen te ontplooien. Wij helpen leerlingen niet alleen bij een succesvolle schoolcarrière, maar wij leren ze ook goed functioneren in de maatschappij. Daarom besteden we aandacht aan de religieuze, culturele en maatschappelijke vorming van leerlingen. Wanneer nodig, bieden wij leerlingen begeleiding en op maat gesneden onderwijs. 

Medewerkers vinden bij ons een uitdagende werkomgeving met tal van mogelijkheden om zich te ontplooien. Binnen onze scholengroep besteden wij veel aandacht aan nieuwe vormen van onderwijs en aan samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat docenten aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de school werken.