School MR

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad te installeren. Iedere locatie heeft een school-MR die de belangen van het personeel, ouders en leerlingen behartigt. De school-MR gaat in gesprek met de locatiedirecteur en geeft over  verschillende onderwerpen instemming of advies. Leden van de school-MR zijn te vinden op de website van de betreffende locatie.

Regioraad

De regioraad heeft een adviserende rol en gaat in gesprek met de Algemene Directie over verschillende onderwerpen voor de meerderheid van de scholen, het beleid dat de hele regio Westland & Den Haag Zuid-West betreft. Ze bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders. Contact met de regioraad gaat via de heer Verbree, [email protected].

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden zaken besproken en beslist die gelden voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs, waar ISW deel van uitmaakt. Vanuit onze regio Westland & Den Haag Zuid-West zijn er vertegenwoordigers namens personeel, ouders en leerlingen. Contact met de GMR gaat via de heer Verbree, [email protected].