Medezeggenschap

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te installeren. Binnen ISW functioneert een MR voor de gehele school. De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • personeelsleden 
  • ouders
  • leerlingen 

De Algemene Directie vertegenwoordigt de scholengroep. De MR gaat over specifieke zaken van het ISW en moet over tal van onderwerpen instemming of advies geven.

  • voorzitter: dhr. E.H. Dullaart
  • secretaris: dhr. C. Verbree
  • penningmeester: dhr. L. Schoordijk

Locatieraden 

 Naast de MR die ISW-brede zaken behandelt, heeft iedere locatie een locatieraad die de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen behartigt. De locatieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de algemene MR.

De pagina van de Medezeggenschap kunt u via het slotje rechts bovenin bezoeken. De inlogcode heeft u via de mail van ons ontvangen. Mocht u de code kwijt zijn dan kunt u deze opvragen bij de administratie waar uw zoon of dochter op school zit.