Plaatsingsbeleid Montessori-onderwijs

Kiest de leerling voor het Montessorionderwijs op ISW Sweelincklaan, heeft de leerling een positief advies van de toelatingscommissie nodig.

Toelatingsprocedure Cambridge Engels

Vanaf schooljaar 2023-2024 biedt ISW Hoogeland Cambridge Engels aan op alle niveaus. Wanneer een leerling hier interesse in heeft, zal hij of zij na de inschrijving worden uitgenodigd voor de intake-middag. Tijdens deze middag maakt de leerling kennis met Cambridge Engels door middel van een eerste les. Na deze les is er een 'echte' Engelse High Tea, waar de leerling misschien alvast wat toekomstige klasgenoten kan leren kennen! Vervolgens is er de intaketoets, deze is nodig om te bepalen wie er volgend jaar kan starten met het Cambridge-programma. Hier testen we de Engelse vaardigheden: luisteren, lezen en schrijven en kijken we hoe snel de leerling de stof uit de les heeft opgepakt. Aan de hand van de uitslag van de toets volgt er advies van de toelatingscommissie. 

Schoolondersteuningsprofiel

Bekijk hier de schoolondersteuningsprofielen per school.