Samen Opleiden

In een opleidingsschool worden leraren opgeleid in een samenhangend programma van praktijk en theorie, waarbij 40% van de opleiding zich op de leerwerkplek in de scholen afspeelt. Het opleidingsprogramma ontwikkelen scholen en opleidingen met elkaar, in het jargon hebben we het dan ook over Samen Opleiden. De ontwikkeling van ODW sluit aan bij het landelijk beleid, waarin het op termijn het doel is dat alle leraren worden opgeleid binnen opleidingsscholen.

Studenten maken kennis met verschillende praktijksituaties op zoveel mogelijk verschillende scholen. De scholen hebben elk een eigen profiel, dat varieert van praktijkonderwijs tot gymnasium en met uiteenlopende onderwijsconcepten. De curricula van de lerarenopleidingen zijn gebouwd rond uitgangspunten die de professionele nieuwsgierigheid stimuleren. Elke partner brengt in het ODW-programma zijn eigen ervaring en expertise in. De rijkdom die daarmee groeit, biedt de studenten de gelegenheid zich breed te ontwikkelen én zich te specialiseren.  De opleiders en begeleiders van ODW tonen zelf ook bevlogen professionele nieuwsgierigheid. Van en met elkaar (blijven) leren in een doorlopende lijn van ontwikkeling.