Waar staat ISW voor Pagina afdrukken

Welke missie en visie hebben wij als school. Waar willen we naar toe. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Missie Kernwaarden Open blik Degelijk en inspirerend onderwijs Aandacht en respect voor het individuele kind en zijn ouders Veilige en vertrouwde omgeving Christelijke grondslag Optimale ontplooiingskansen

Missie

De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving stimuleren wij onze leerlingen om zich optimaal te ontplooien. Enthousiaste en goed opgeleide medewerkers zetten zich in voor kwalitatief en innovatief onderwijs. Wij zijn geworteld in Westland, maar kijken ver over de grenzen van onze regio heen. Vanuit onze christelijke grondslag staan we met een betrokken en respectvolle houding in de samenleving.

Kernwaarden

  • vertrouwen / transparantie / veiligheid
  • ontwikkeling / innovatie
  • kwaliteit / degelijkheid
  • respect / erkennen van en goed omgaan met verschillen
  • de leerling / het primaire proces centraal

Open blik

We zijn een dynamische school met een open blik op de wereld. We bieden leerlingen een zeer breed onderwijspakket en professionele en betrokken begeleiding. Bij ISW kijken we verder dan de muren van onze lokalen: we timmeren ook op cultureel, maatschappelijk en sportief gebied aan de weg en hebben aandacht voor religie. We houden onze ogen en oren open voor alles wat er om ons heen gebeurt. Of dat nu dichtbij is of ver weg. ISW is stevig geworteld in Westland en in die regionale samenleving spelen wij een actieve rol.

Degelijk en inspirerend onderwijs

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat een leerling kennis vergaart en vaardigheden en gedrag ontwikkelt waarmee hij goed in de maatschappij kan functioneren. Dat de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog niveau ligt, blijkt uit:

  • de goede doorstroom binnen de verschillende soorten onderwijs;
  • de bovengemiddelde examenresultaten;
  • het grote aantal leerlingen dat met succes doorstroomt naar het vervolgonderwijs.

Goed onderwijs is in onze ogen ook uitdagend onderwijs. Wij zijn er trots op dat wij de leerlingen weten te motiveren en echt kunnen betrekken bij de lesprogramma’s. Hoe wij dat doen? Bijvoorbeeld door wisselende werkvormen te kiezen en door gebruik te maken van moderne didactische hulpmiddelen en ICT-faciliteiten.

Aandacht en respect voor het individuele kind en zijn ouders

We vinden het enorm belangrijk onze leerlingen een vertrouwde omgeving te bieden. Binnen de mogelijkheden van de school krijgt ieder kind bij ISW de ruimte en kan het rekenen op een vriendelijke benadering, persoonlijke aandacht, een luisterend oor en een helpende hand. We houden rekening met ieders capaciteiten en bieden zo nodig extra begeleiding. U als ouder speelt een belangrijke rol bij het leerproces en dus luisteren wij goed naar uw mening en die van uw zoon of dochter.

Veilige en vertrouwde omgeving

ISW is een school waar het prettig werken en leren is. Een school waar leerlingen én medewerkers zich thuis voelen. Waar we elkaar kennen, helpen en respecteren. Dankzij de verdeling over meerdere onderwijslocaties heeft onze scholengroep een kleinschalig karakter. Groot voordeel daarvan is dat wij aandacht hebben voor elke leerling.

Christelijke grondslag

Samen met ouders werken we op basis van christelijke waarden en normen aan de opvoeding van de leerlingen. Zo kunnen zij uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die omzien naar hun medemens, de samenleving en het milieu.

Optimale ontplooiingskansen

We bieden leerlingen en medewerkers volop mogelijkheden om zich op tal van terreinen te ontplooien. Wij helpen leerlingen niet alleen bij een succesvolle schoolcarrière, maar wij leren ze ook goed functioneren in de maatschappij. Daarom besteden we aandacht aan de religieuze, culturele en maatschappelijke vorming van leerlingen. Wanneer nodig, bieden wij leerlingen begeleiding en op maat gesneden onderwijs. 
Medewerkers vinden bij ons een uitdagende werkomgeving met tal van mogelijkheden om zich te ontplooien. Binnen onze scholengroep besteden wij veel aandacht aan nieuwe vormen van onderwijs en aan samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat docenten aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de school werken.