Betrokkenen bij het onderwijs Pagina afdrukken

Wie zijn er betrokken bij het onderwijs? Directie, begeleiding etc. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Bestuur Algemene Directie Locatiedirectie Teamleiders/afdelingsleiders/leerjaarcoördinatoren Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Bestuur

ISW maakt deel uit van de Stichting Lucas Onderwijs (www.lucasonderwijs.nl). Onder deze stichting vallen meerdere scholen voor voortgezet onderwijs.

Algemene Directie

De Algemene Directie geeft leiding aan de totale scholengroep. Zij is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen onderwijs, organisatie, personeel, beheer en financiën.

 • dhr. G. Millekamp, regiodirecteur
 • mevr. M.R. van den Ham, regiomanager bedrijfsvoering

Locatiedirectie

Elke locatie heeft een eigen locatiedirecteur. Deze is binnen de algemene kaders verantwoordelijk voor de betreffende locatie.

Teamleiders/afdelingsleiders/leerjaarcoördinatoren

De onderwijskundige begeleiding van alle klassen is in handen van teamleiders/afdelingsleiders/leerjaarcoördinatoren.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te installeren. Binnen ISW functioneert een MR voor de gehele school. De medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • personeelsleden 
 • ouders
 • leerlingen 

De Algemene Directie vertegenwoordigt de scholengroep. De MR gaat over specifieke zaken van het ISW en moet over tal van onderwerpen instemming of advies geven.

 • voorzitter: mevr. G.A.M. Muller
 • secretaris: dhr. C. Verbree
 • penningmeester: dhr. L. Schoordijk

Locatieraden 

Naast de MR die ISW-brede zaken behandelt, heeft iedere locatie een locatieraad die de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen behartigt. De locatieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de algemene MR.

De pagina van de Medezeggenschap kunt u via het slotje rechts bovenin bezoeken. De inlogcode heeft u via de mail van ons ontvangen. Mocht u de code kwijt zijn dan kunt u deze opvragen bij de administratie waar uw zoon of dochter op school zit.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden zaken besproken en beslist die gelden voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs, waar ISW deel van uitmaakt. Vanuit het Westland zitten de volgende vertegenwoordigers in de GMR:

 • de heer E. Dullaart (namens personeel)
 • de heer C. Verbree (namens personeel)
 • vacature (namens ouders)
 • mevrouw E. Boellaard (namens leerlingen)