vwoMAX

ISW Hoogeland

 

Op ISW Hoogeland hebben leerlingen vanaf 2vwo de mogelijkheid om vwoMAX te volgen. VwoMAX is een traject voor vwo-leerlingen uit klas 2 t/m 6 die, naast hun reguliere vwo-opleiding, extra uitdaging aankunnen. 

MAXmiddag

Nadat je in de brugklas een goede basis hebt opgebouwd, hebt ‘leren leren’ en inmiddels goed gewend bent in het voortgezet onderwijs, kun je in klas 2 kiezen voor vwoMAX.  Als leerling wordt jou in overleg met je speciale MAX-mentor een bijzonder programma aangeboden. Samen met je ouders, je MAXmentor en de vakdocenten bekijken we bij welke vakken je het met een uurtje minder kunt doen. In plaats daarvoor krijg je elke week een speciale MAXmiddag (gemiddeld 4 lesuren) aangeboden. Je krijgt dan bijvoorbeeld een lezing over ruimtevaart en het bestuderen van de sterrenhemel. Of je volgt een module criminologie, waarbij je onder leiding van een echte rechercheur een daderprofiel opstelt. Denk ook aan heel andere talen dan je gewoonlijk op school krijgt, aan journalistiek, het maken van een film en nog veel meer. 

Certificaat

Aan het eind van klas 3 en bij het behalen van je diploma in 6-vwo, ontvang je bij het succesvol afronden van vwoMAX in respectievelijk de onderbouw en bovenbouw, een certificaat. 

Aanmelden

In de brugklas bekijken we rond de tweede peiling of je belangstelling hebt voor vwoMAX. Hierna kun je samen met je ouders besluiten of je je hiervoor aanmeldt. Bij het tweede rapport komt aan de orde of je voldoende ruimte, capaciteit en interesse hebt om vwoMAX te volgen. Als dat zo is, dan nodigen we je uit voor een intakegesprek. Na de meivakantie hoor je van ons of je toegelaten bent tot het vwoMAX-programma in klas 2.