C&W/Plus

ISW Gasthuislaan

 

De Plusvariant gaat veranderen vanaf schooljaar 2023-2024! Plus is voor elke leerling die wat extra kan en wil. Tot nu toe boden wij alleen vwo-plus aan. De intentie was dat deze leerlingen bij elkaar in de klas terecht zouden komen en op de lessentabel een extra vak volgen (Cultuur & Wetenschap). Dit was echter lastig in het rooster en uiteindelijk viel deze les samen met de talentlessen, waardoor de vwo-plussers geen talentles konden kiezen. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 is Plus voor alle leerlingen, dus ook op havo kun je plus kiezen!

  • Plus wordt een vorm van compacten en verrijken en komt samengevat op het volgende neer:
  • De leerling kiest (in overleg met mentor en vakdocent) drie lessen per week welke hij/zij niet volgt (compacten).
  • Tijdens deze lessen werkt de leerling zelfstandig aan een C&W-project (verrijken).
  • Twee uur per week zijn begeleiders beschikbaar (inloopuur).
  • Daarnaast volgt de leerling een aantal masterclasses met uiteenlopende onderwerpen (zoals filosofie of koken).
  • De leerling moet dus echt wat extra aankunnen en goed zelfstandig kunnen werken.
  • Plus is dus zeker geschikt voor hoogbegaafde kinderen, maar je hoeft niet hoogbegaafd te zijn om Plus te doen.

We beginnen niet meteen aan het begin van het jaar. We gaan na een paar weken school alle brugklassen langs om te leerlingen te informeren en ook de ouders krijgen dan een brief met informatie over Plus. Daarna kunnen leerlingen die dat willen zich aanmelden voor het Plustraject. Dat hoeft dus nu nog niet op het aanmeldformulier (maar mag uiteraard wel).

Wat goed is om rekening mee te houden: om er zeker van te zijn, dat er niet lichtvaardig voor Plus wordt gekozen, vragen we van elke potentiële plusleerling een motivatie: we vragen de leerling op een brief te schrijven en met ons evt. een gesprek te voeren: ‘Waarom wil ik Plus doen?’ Dit gebeurt op school.

Voor meer informatie kunt u e-mailen met [email protected] en [email protected].