Montessori voor mavo, havo en vwo

ISW Sweelincklaan biedt voortgezet montessorionderwijs (mavo, havo en vwo) aan. Dit is een onderwijsvorm waarbij de leerling zoveel mogelijk in eigen tempo en op een bij hen passende manier studeert. Naast de leervakken is er veel aandacht voor sociale en emotionele vorming, zoals leren kiezen, reflecteren, sociaal leren, samenhang tussen lesstof onderzoeken en een maatschappelijke rol vervullen.

Wat is montessorionderwijs?

Wanneer je kiest voor montessorionderwijs krijg je alle de vakken die bij het voortgezet onderwijs horen. Denk bijvoorbeeld aan Nederlands, Engels en wiskunde. Om de samenhang tussen de vakken te bevorderen, werken we ook met vakken als Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Maar anders dan in de ‘gewone’ klas leren we je vooral om het zelf te doen. De grondlegger van montessorionderwijs, Maria Montessori, beschreef dat als volgt: ‘Help mij het zelf te doen’.

Je krijgt dus veel ruimte om zelf te beslissen wat je leert, wanneer je dat leert en hoe je het leert. Daarvoor is het belangrijk dat je een onderzoekende houding hebt, zelfstandig bent en de verantwoordelijkheid aankunt om zelf keuzes te maken.

Wat zijn de kenmerken?

Montessorionderwijs heeft een aantal belangrijke kenmerken die je steeds terugziet. Eén van die kenmerken is dat je bij ons leert kiezen: Hoe maak je goede keuzes, waar hou je rekening mee en wat zijn de consequenties.

Coaching is een ander belangrijk aspect. De docent vervult vooral de rol van coach en staat aan de zijlijn om jou te motiveren, te stimuleren en te leren hoe je het zelf kan doen. Samenhang in leerstof is ook één van de kenmerken. Veel vakken hebben raakvlakken met elkaar en waar mogelijk kijken we over de grenzen van de vakken heen.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Je volgt binnen het montessorionderwijs dus dezelfde vakken, maar je bepaalt als zelf de route. De ene week besteed je bijvoorbeeld wat meer tijd aan het ene vak, de week daarop juist aan een ander vak. In jouw klas zitten leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies en dat betekent dat jullie veel van elkaar kunnen leren.

Sweelinckuur

Regelmatig hebben de leerlingen het ‘Sweelinckuur’. Daarin overleg je met je mentor wat je die dag of week gaat doen. Verder is er in dat uur ook ruimte voor meer levensbeschouwelijke onderwerpen: Wat gebeurt er in de wereld om ons heen?

Officieel lid Nederlandse Montessori Vereniging

In maart 2023 heeft ISW Sweelincklaan de officiële erkenning ontvangen voor montessorionderwijs van de Nederlandse Montessori Vereniging. Deze vereniging ziet erop toe dat de scholen werken volgens de gestelde criteria en hanteert hierbij kwaliteitsmiddelen rondom erkenning en certificering.