Vmbo bl en vmbo kl met extra ondersteuning

Op het Westland Vakcollege bieden we vmbo bl en vmbo kl met extra ondersteuning voor leerlingen die met wat extra hulp het vmbo succesvol afronden. Daarnaast is er veel aandacht voor het omgaan met elkaar, samenwerken, zelfstandig werken en voor jezelf opkomen. De toelatingscommissie kijkt waar je het beste op je plek bent, op het Vakcollege locatie aan de Hoge Woerd of het Vakcollege locatie aan de Lage Woerd.

 In het eerste jaar helpen we jou om je leerachterstand weg te werken. In onze kleine klassen krijg je twee uur extra les in begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast schakelen wij wanneer dat nodig is, onze dyslexie-coach, rekencoördinator of remedial teacher in of je krijgt bijvoorbeeld een weerbaarheids- of socialevaardigheidstraining. In de tweede klas werken we toe naar de bovenbouw: daar heb je vaak geen leerwegondersteuning meer nodig.

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt 4 jaar. Na het vmbo kun je doorstromen naar het mbo. Met een diploma vmbo BL (Basisberoepsgerichte Leerweg) kun je naar mbo niveau 2 en met een diploma vmbo KL (Kaderberoepsgerichte Leerweg) kun je op het mbo instromen op niveau 3 of 4.

Toelating

De toelating gebeurt op basis van het advies van de basisschool.