Praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs - de naam zegt het al - krijg je veel vakken waarin je praktisch bezig kunt zijn. Denk bijvoorbeeld aan techniek, zorg, plant en dier, handvaardigheid en houtbewerking. Je komt hier in een kleine klas en je krijgt veel extra hulp en aandacht. We kijken bij Praktijkonderwijs vooral naar de dingen waar je goed in bent en die proberen we nog sterker te maken.

Bij PrO-basis ligt de nadruk op de praktijk en het aanleren van werknemersvaardigheden. Deze richting is vooral geschikt als jij na deze school graag direct aan het werk wil. PrO-plus is geschikt voor jou als het nog niet duidelijk is of VMBO haalbaar is. Als plus-leerling krijg je extra theorievakken op het gebied van begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen en studievaardigheden. Aan het eind van het eerste schooljaar bekijken we op basis van de voortgang en de resultaten wat de beste vervolgstap voor jou is: klas 1 van het Vakcollege of klas 2 van PrO-plus. We verwachten dat je uiteindelijk kan doorstromen naar het mbo.

Toelating

Je komt alleen in aanmerking voor Praktijkonderwijs als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft.

Het praktijkonderwijs Basis en Plus vind je aan onze locatie ISW Westland Praktijkcollege.