Benoeming regiodirecteur ISW

 | Benoeming regiodirecteur ISW | Het nieuws van ISW | Nieuws
Gepubliceerd op: 20 juni 2018

Na een zorgvuldig gevoerde procedure heeft de benoemingsadviescommissie de heer Geert Millekamp voorgedragen als regiodirecteur bij de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW).

Het College van Bestuur van Lucas Onderwijs ziet in de persoon van Geert Millekamp de aangewezen verbinder tussen onderwijs en alle bij het onderwijs betrokken partijen.

Alle betrokkenen zijn blij dat er een geschikte kandidaat is gevonden om met de scholen uitvoering te geven aan “ISW onderneemt, verankerd in het Westland én met een open blik op de wereld”.

Geert Millekamp start op 1 oktober in zijn nieuwe functie.

Geert Millekamp is momenteel werkzaam bij stichting BOOR in Rotterdam. Hij heeft ruime ervaring  in het onderwijs als leraar en schoolleider, als adviseur van het College van Bestuur en de laatste zes jaren als bovenschools rector van Scholengroep Nieuw Zuid. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan de werkgroep onderwijs in het gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

De huidige ad interim regiodirecteur Rob de Haan blijft tot 1 oktober werkzaam bij ISW, zodat er een goede overdracht plaats kan vinden.

‹ Terug naar overzicht

Agenda 2017

Zomervakantie

22 juli
De zomervakantie begint op maandag 22 juli 2019
Lees meer …
› Bekijk volledige agenda