Informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s)

Alle zes de ISW-scholen organiseren op de locatie een informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De avond start om 19.00 uur met een algemeen gedeelte. In verschillende settings, per school, kunnen ouders daarna informatie ophalen en vragen stellen, over bijvoorbeeld het onderwijs, de extra zorg die wij bieden, profielen, sport en onze speciale klassen. Ouders kunnen na het algemene gedeelte zelf de avond invullen. De eindtijd is ca. 21.00 uur.

  • ISW Irenestraat: Dinsdag 19 november 2024
  • ISW Hoogeland: Donderdag 21 november 2024
  • ISW Westland PraktijkcollegeDonderdag 21 november 2024
  • ISW Westland Vakcollege: Maandag 25 november 2024
  • ISW Gasthuislaan: Dinsdag 26 november 2024
  • ISW Sweelincklaan: Woensdag 27 november 2024

Deze avond is niet bedoeld voor leerlingen.