Trajectgroep begeleider/zorgcoördinator 0,6 - 0,8 fte

ISW Sweelincklaan zoekt een begeleider voor een nieuw op te starten trajectgroep. 

Omdat onze school groeit en het aantal leerlingen, dat extra ondersteuning nodig heeft meegroeit, zijn wij op zoek naar een collega, die ons ondersteuningsteam kan komen versterken. We zijn op zoek naar iemand met een groot hart voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften die onze trajectgroep wilt opstarten en die daarnaast de rol neemt van zorgcoördinator in samenwerking met onze huidige zorgcoördinator.

Doelstelling trajectgroep

De trajectgroep biedt onderwijs aan leerlingen die tijdelijk een ander schooltraject nodig hebben. De groep is een voorziening voor leerlingen die in een kleinschalige en persoonlijke setting hun functioneren in de school opbouwen en vervolgen. Het is een plek voor specialistische ondersteuning waar, naast gedrags- en emotieregulatie en het bieden van maatwerk, ook trainingen gegeven kunnen worden. De medewerker(s) van de trajectgroep begeleiden leerlingen in de school naar een terugkeer in de klas. De trajectgroep begeleider brengt de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld en werkt daarbij nauw samen met het interne ondersteuningsteam, docenten en ouders. Daarnaast helpt de trajectgroep begeleider bij het verzorgen van onderwijs met behulp van de bestaande lesstof en leerroutes.

Werkzaamheden

 • Je bent als zorgcoördinator medeverantwoordelijk voor de trajectgroep.
 • Je houdt je bezig met het opstellen van handelingsplannen en OPP's voor leerlingen.
 • Je werkt samen met de andere zorgcoördinator, schoolondersteuner, RT-er, leerlingcoördinatoren en teamleiders. Samen vormen zij het intern ondersteuningsteam.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de trajectgroep.
 • Het creëren en onderhouden van een veilig klimaat.
 • Op basis van pedagogisch handelen jongeren coaching bieden.
 • In de kleinschalige trajectgroep zowel individueel als groepsgericht kunnen handelen.
 • Bieden van hulp bij plannen en organiseren.
 • Begeleiding van het leren leren en het maken van het schoolwerk.
 • Afstemmen met collega’s van het intern ondersteuningsteam en docenten.
 • Gesprekken voeren met de betreffende leerlingen en hun ouders en eventueel betrokken hulpverlening.

Jij bent:

 • Iemand met een hart voor onze leerlingen die wat extra's nodig hebben om hun route naar succes te kunnen volgen.
 • Iemand met ervaring in het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Jouw kwaliteiten en vaardigheden zijn:

 • Aanpassingsvermogen, doortastend en sensitief.
 • Je hebt empathisch vermogen.
 • Je bent in staat leerlingen vertrouwen in het leerproces (terug) te geven.
 • Sterk communicatief, zowel in spreken als verslaglegging.
 • Goed in staat om zelfstandig aan de slag te gaan, in goede samenwerking en overleg met het intern ondersteuningsteam
 • Bekwaam in het stellen van grenzen en de-escaleren van situaties indien nodig.
 • Kritisch in analyse, maar mild en positief in het tot uiting brengen hiervan naar de leerling.

Arbeidsvoorwaarden

 • Verzorgen van begeleiding trajectgroep en zorgcoördinator voor een aanstelling van 0,6 –0,8 fte (werkdagen en tijden zijn vast te stellen in overleg).
 • Datum in dienst treden 1 augustus 2023.
 • De inschaling is op basis van ervaring en opleiding.
 • Diverse doorgroeimogelijkheden.

Meer informatie

Wil je meer weten of wil je in gesprek over de vraag of dit bij jou past? Neem dan contact op met portefeuillehouder Mijke Bolsius via e-mail [email protected] of telefonisch 0174-414400.

Solliciteren

Wil je solliciteren? Dat kan via dit formulier of via e-mail [email protected].