Vakantie en verlof Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantie Verlof buiten de schoolvakanties Leerplicht

Vakantie

Schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Pasen vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Koningsdag vrijdag 27 april 2018
Meivakantie maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Hemelvaart Valt in de meivakantie
Pinksteren maandag 21 mei 2018
Zomervakantie              maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Pasen vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019
Zomervakantie              maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Verlof buiten de schoolvakanties

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof hebben voor uw kind? Voor leerplichtige leerlingen kan de leerplichtambtenaar alleen in bijzondere gevallen toestemming verlenen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar kunt u verlof aanvragen bij de directie van de betreffende locatie. Kinderen ouder dan 16 jaar zijn namelijk niet meer leerplichtig, maar wel kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op vwo-niveau, havo-niveau, niveau twee van het mbo of een hoger niveau. Wordt het verlof niet verleend, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Algemene Directie.

Leerplicht

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project ‘Halt-afdoening Spijbelen’. Dit is een project waarbij de school leerlingen met leerplicht aanmeldt die regelmatig te laat komen of spijbelen. Dat gebeurt voordat de school wettelijk verplicht is om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk na verzuim weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.