Vwo

Het vwo vind je op de locaties ISW Hoogeland en ISW Gasthuislaan. Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, duurt zes jaar en bestaat uit atheneum en gymnasium. Deze opleiding is vooral bedoeld als vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo is naast de breedte van leerstof ook de diepte van belang, evenals de samenhang tussen vakken. Een grote zelfstandigheid en veel eigen initiatief zijn kenmerkend voor deze vorm van onderwijs. Naast het ontwikkelen van vaardigheden ligt de nadruk op het vergaren van kennis en het tegemoetkomen aan jouw wetenschappelijke belangstelling.

Toelating

Met een vwo-advies van de basisschool heeft een leerling de mogelijkheid om in 1 vwo (ISW Hoogeland) of 1 gymnasium/vwo-plus (ISW Gasthuislaan) te starten. Aan het einde van 3 vwo kiest de leerling een (of twee) profielen.

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Na deze opleiding

Na het succesvol afronden van de vwo-opleiding heeft de leerling de mogelijkheid om door te stromen naar bijvoorbeeld een universiteit of HBO.