Vakcollege met leerwegondersteuning (lwoo)

Het Vakcollege is een praktisch gerichte opleiding. Het Vakcollege met leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben om het Vakcollege succesvol af te ronden. In het eerste jaar helpen we jou om je leerachterstand weg te werken. In onze kleine klassen krijg je twee uur extra les in begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast schakelen wij wanneer dat nodig is, onze dyslexie-coach, rekencoördinator of remedial teacher in of je krijgt bijvoorbeeld een weerbaarheids- of socialevaardigheidstraining. In de tweede klas werken we toe naar de bovenbouw: daar heb je vaak geen leerwegondersteuning meer nodig.

Wat leer je

Je krijgt de volgende vakken:

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde
  • Rekenen
  • Techniek en Vakmanschap
  • Lichamelijk opvoeding
  • Zorg en dienstverlening
  • Society (mens en maatschappij)
  • Science (scheikunde/biologie/natuurkunde)
  • Design (beeldende vorming/CKV/informatiekunde)

Daarnaast is er veel aandacht voor het omgaan met elkaar, samenwerken, zelfstandig werken en voor jezelf opkomen.

Toelating

Je komt alleen in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs als de Regionale Verwijzingscommisie (RVC) een zogenaamde beschikking afgeeft.

Het vakcollege met lwoo vind je aan onze locatie Lage Woerd.