Kader/mavo

Met een kader/mavo advies volg je het mavo programma met wat extra ondersteuning op ISW Sweelincklaan of ISW Irenestraat. Met dit programma blijkt na een jaar wat het juiste niveau is en stroom je door naar 2 mavo of naar Westland Vakcollege.