Béta Challenge

Ben jij actief, ondernemend en nieuwsgierig van aard dan zal jij elke week uitkijken naar dit vak.

Op het ISW Hoogeland volgen alle mavo- en mavo/havo-brugklasleerlingen het vak O&O. Hier word je uitgedaagd om actief en ondernemend te leren over de moderne bèta wereld. Je werkt samen met je klasgenoten aan projecten vanuit het bedrijfsleven, overheid of instelling. Je gaat een oplossing bedenken voor het probleem. Deze oplossing ga je ontwerpen en tevens maken. In dit vak leer je hoe je techniek en technologie in de praktijk kan toepassen.

Wat is O&O/T&T?

In het brugjaar en in de 2e klas heb je het vak O&O op je lesrooster staan. In de 3e klas zal dit vak overgaan in Technologie & Toepassing en behoort samen met NASK1 bij het bètaprofiel van onze school. In het eindexamenjaar kan je dit vak afsluiten met een schoolexamen (als dit vak binnen het vakkenpakket van 7 vakken valt).

Tijdens dit vak zit je niet in en gewoon leslokaal maar in onze Technasiumwerkplaats. Een ruimte waarin je met je team aan het werk gaat. Je gaat samen met je team een ontwerp maken en bouwen. Voor het maken van je product maak je gebruik van het gereedschap, de machines, 3D-printer en lasersnijder in de werkplaats. Het project duurt ongeveer negen weken. Diverse bedrijven zijn jullie opdrachtgevers voor de projecten.  Je gaat op bezoek bij het mbo en maak je kennis met diverse beroepsopleidingen. Ten slotte presenteer je jullie oplossing/ontwerp.

Waarom is dit vak zo belangrijk

  • Bij dit vak ontdek en leer je hoe je technologie in de praktijk kan toepassen. Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten en je leert bewust beargumenteerde keuzes te maken.
  • Je leert bij dit vak diverse vaardigheden en oefen je in het vergroten van jouw competenties, zoals plannen & organiseren, samenwerken en oplossingsgericht werken. Deze competenties zijn van belang voor je vervolgopleiding.
  • Op dit moment werken we samen met het ROC aan een verkorte leerwegroute. Zo kan je de studierichting Mechatronica, Greentec of Commerciële Techniek op het mbo met één jaar verkorten.
  • Door dit vak maak je concreet kennis met de diverse beroepsmogelijkheden en studierichtingen en ben je beter in staat om een bewustere keuze te maken voor je vervolgopleiding.

Bèta Challenge

ISW Hoogeland is aangesloten bij stichting Bèta Challenge. Zie voor meer informatie www.betachallenge.nl

Béta Challenge