VwoMAX

Op ISW Hoogeland hebben leerlingen vanaf 2vwo de mogelijkheid om vwoMAX te volgen. VwoMAX is een traject voor vwo-leerlingen uit klas 2 t/m 6 die, naast hun reguliere vwo-opleiding, extra uitdaging aankunnen.

Zit je in klas 1havo/vwo of klas 1vwo, heb je uitstekende resultaten en denk je dat je nog wel meer aankunt? Of sterker nog: heb je het gevoel dat het onderwijs je eigenlijk wel gemakkelijk af gaat en mis je wat extra uitdaging? Denk er dan eens over na of vwoMAX jou kan bieden waar je naar op zoek bent.

Nadat je in de brugklas een goede basis hebt opgebouwd, hebt ‘leren leren’ en inmiddels goed gewend bent in het voortgezet onderwijs, dan kun je in klas 2 kiezen voor vwoMAX.

Als MAXleerling zit je in een aparte klas en wordt aan jou in overleg met je speciale MAXmentor een bijzonder programma aangeboden. Samen met je ouders, je MAXmentor en de vakdocenten wordt bekeken bij welke vakken je het eventueel met een uurtje minder kunt doen. In de plaats hiervoor krijg je elke week een speciale MAXmiddag aangeboden. In klas 2 zal dat een middag zijn waarop je start met een MAXmentoruur, en je aansluitend een verbredend, verdiepend en ook vakoverstijgend programma volgt met onderwerpen van heel verschillende aard. Wat dacht je bijvoorbeeld van een lezing over ruimtevaart en het bestuderen van de sterrenhemel? Of van een module criminologie waarbij je onder leiding van een echte rechercheur een daderprofiel opstelt? Denk ook aan heel andere talen dan je gewoonlijk op school krijgt, aan journalistiek, het maken van een film, en nog veel meer. Kortom: met vwoMAX wil ISW Hoogeland recht doen aan jouw capaciteiten, jouw talenten en jouw interesses.

De vaardigheden die je bij vwoMAX (verder) ontwikkelt, zijn bijvoorbeeld: probleem analyseren en oplossen, kritisch denken, ICT-vaardigheden, communicatievaardigheden en samenwerken.

Krijg je in klas 2 nog een breed oriënterend programma aangeboden, vanaf klas 3 kun je geleidelijk aan rekenen op meer maatwerk. In de bovenbouw zullen er contacten met universiteiten en hogescholen worden gelegd, en geleidelijk aan zul je, weliswaar onder begeleiding, steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor je eigen verdiepende programma.

Aan het eind van klas 3 evenals bij het behalen van je diploma in 6-vwo, ontvang je bij het succesvol afronden van vwoMAX in respectievelijk de onderbouw en bovenbouw een certificaat.

Veel gestelde vragen 

Kun je vwoMAX combineren met Technasium?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Maar een aantal onderdelen en vaardigheden van Technasium zul je zeker terugvinden in vwoMAX (en andersom).

Met welke andere keuzes kun je vwoMAX combineren?

Je kunt vwoMAX eventueel combineren met vwoCambridge.

Hoelang duurt zo’n Maxmiddag?

Gemiddeld trekken we daar vier lesuren voor uit: namelijk 1 MAXmentoruur en 3 uur waarin je een MAXprogramma of MAXproject volgt. Afhankelijk van het onderwerp zou het wel een keer iets korter of langer kunnen duren, of juist iets later op de dag kunnen worden georganiseerd.

Kan ik hiervoor andere vakken laten vallen?

In het basisprogramma van het voortgezet onderwijs kun je geen vakken laten vallen. Wel is het mogelijk om, in overleg met je MAXmentor bij één of meer vakken een lesuur minder te volgen. Dit is uiteraard afhankelijk van je resultaten bij deze vakken.

Wat nu als het toch teveel voor me is?

Je gewone vwo-opleiding mag niet lijden onder het volgen van vwoMAX. Een leerling die vastloopt met vwoMAX stroomt nooit af naar de havo. In eerste instantie stroomt de leerling door naar de reguliere vwo-opleiding. Op initiatief van school en in overleg met ouders en de leerling kan er besloten worden om tijdelijk niet deel te nemen aan de MAXmiddag. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om definitief te stoppen met vwoMAX. In dat geval zal de leerling geplaatst worden in een reguliere vwo-klas in dezelfde leerlaag.

Wat is de reden dat vwoMAX start in klas 2?

De stap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een hele grote. Tijdens het eerste leerjaar willen we je de tijd geven om te wennen aan deze nieuwe vorm van onderwijs en een stevige basis op te bouwen. Ook merken we dat het juist goed is voor toekomstige vwoMAX leerlingen om tijd te besteden aan het ‘leren leren’. Deze vaardigheid kan een vwoMAX leerling goed gebruiken in het vwoMAX traject. Je kunt overigens bij ons klas 1 op havo/vwo-niveau volgen maar ook direct op vwo-niveau. 

Zijn er kosten aan verbonden?

De kosten voor ouders zullen beperkt worden tot incidentele uitgaven voor organisatorische zaken zoals vervoer, entreekosten en dergelijke. Voor de inzet van interne of externe expertise zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer en hoe kan ik me hiervoor opgeven?

In de brugklas zal rond de tweede peiling/signalering bekeken worden of je belangstelling hebt voor vwoMAX. Alle brugklasleerlingen in de havo/vwo-klassen, vwo-klassen en hun ouders zullen geïnformeerd worden over deze en nog meer keuzemogelijkheden: Technasium, Spaans (voor klas 2 havo) en eventuele instroom vwoCambridge. Hierna kun je samen met je ouders besluiten of je je hiervoor aanmeldt.

Bij het tweede rapport zal aan de orde komen of je voldoende ruimte, capaciteit en interesse hebt om vwoMAX te volgen. Als dat zo is, dan zul je worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Na de meivakantie hoor je van ons of je in klas VX2A (de vwoMAX klas) geplaatst gaat worden.

VwoMAX