Technasium

Onderzoeken en Ontwerpen (O&O)

Technologie en Toepassing (T&T)

ISW Hoogeland is een officiële Bèta Challange School (mavo) en een Technasium (havo en vwo).

Alle eerstejaars (mavo, havo en vwo) maken hiermee kennis: mavoleerlingen volgen het vak Technologie en Toepassen en havo- en vwo-leerlingen het vak Onderzoeken en Ontwerpen. Voor beide vakken werken we nauw samen met het bedrijfsleven.

Mavoleerlingen die eindexamen doen in Technologie en Toepassing, kunnen daarna op een aantal richtingen van het MBO in klas 2 instromen. Daarvoor hebben we een convenant gesloten met Mondriaan en Wellant. Havo- en vwo-leerlingen met belangstelling voor techniek kunnen kiezen voor het Technasium en eindexamen doen in het vak Onderzoeken en Ontwerpen. In hun examenjaar leggen zij dan een zogenaamde Meesterproef af, een praktijkgerichte eindopdracht.