Cambridge Engels

Voor leerlingen die op ISW Hoogeland in het vwo beginnen is er de mogelijkheid om te starten in de vwoCambridge klas. Deze leerlingen krijgen in plaats van 'gewoon Engels' Cambridge English. Het Cambridge Program bereid je goed voor op een internationale studie of uitdagende baan. Naast de extra lessen Cambridge Engels zijn excursies, reizen en projecten onderdeel van dit programma.

Het Cambridge Program bereid je voor op een aantal internationaal erkende diploma's Engels op hoog niveau. Aan het eind van klas 2 kun je het First Certificate in English van de British Council behalen. Aan het eind van 5 vwo kun je het Cambridge Advanced of Proficiency Certificate halen.

Om snel een hoog niveau te bereiken krijg je in het eerste jaar niet drie maar vier uur Engels per week en in het tweede jaar vier uur in plaats van twee. In de jaren daarna blijf je intensief aan de ontwikkeling van je Engelse taalvaardigheid werken. Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk Engels gesproken. VwoCambridge betekent ook extra huiswerk en extra projecten. We werken aan alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Excursies naar Engeland maken ook onderdeel uit van dit uitdagende programma.

Voor wie?

Om voor vwo of vwoCambridge in aanmerking te komen, heb je van de basisschool allereerst een duidelijk vwo-advies nodig. Daarnaast is een positief advies van de toelatingscommissie vereist. Tijdens een introductiemiddag maak je kennis met Cambridge Engels en maak je een test. We kijken dan vooral naar je 'talent' en je taalgevoel voor Engels. Uiteraard zijn je doorzettingsvermogen, je studiehouding en je motivatie ook van belang. Is VwoCambridge echt iets voor jou, geef dit dan aan bij je aanmelding (aanmeldingsformulier). Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor de toelatingsmiddag (op een woensdagmiddag begin/medio in april).

Kosten

Aan het Cambridge Program zijn jaarlijks extra kosten verbonden, o.a. div, schoolkosten, kosten voor de excursies en voor de examens die afgenomen worden door de British Council.

Aanmelden

Kan via het reguliere aanmeldingsformulier. De basisschool vermeldt haar advies in het onderwijskundig rapport. Voor meer informatie over de aanmelding kun je terecht bij de heer C. Weijs, tel. (0174) 62 89 61, e-mail: wes@isw.info.