Hoe en wanneer inschrijven

U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden via het aanmeldingsformulier 2018-2019. U kunt het formulier digitaal invullen, daarna kunt u het uitprinten en ondertekenen. Naast het aanmeldingsformulier hebben wij van u onderstaande documenten nodig:

  • het originele adviesformulier van de basisschool (Onderwijs Transparant-formulier waarop de unieke code staat)
  • het onderwijskundig rapport - Alleen indien de basisschool geen gebruik maakt van Onderwijs Transparant
  • voor zover van toepassing: diagnoseverklaring zoals bijvoorbeeld dyslexie.              

U kunt uw formulier mailen naar rtd@isw.info of opsturen naar:

ISW Algemene Directie
T.a.v. mevr. E. Raateland
Postbus 180
2670 AD  Naaldwijk

Aanmelden voor het schooljaar 2018/2019 kan tot:

  • 14 februari 2018 voor pro en lwoo
  • 7 maart 2018 voor vakcollege, mavo, havo en vwo