Hoe en wanneer inschrijven

U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden via het aanmeldingsformulier 2017-2018. Naast het aanmeldingsformulier hebben wij van u onderstaande documenten nodig:

  • het originele adviesformulier van de basisschool (Onderwijs Transparant-formulier waarop de unieke code staat)
  • het onderwijskundig rapport - Alleen indien de basisschool geen gebruik maakt van Onderwijs Transparant
  • voor zover van toepassing: diagnoseverklaring zoals bijvoorbeeld dyslexie.              

U kunt uw formulier opsturen naar:

ISW Algemene Directie
T.a.v. mevr. E. Raateland
Postbus 180
2670 AD  Naaldwijk

Aanmelden voor het schooljaar 2017/2018 kan tot:

  • 15 februari 2017 voor pro en lwoo
  • 6 maart 2017 voor vakcollege, mavo, havo en vwo

Extra informatie DMB academie

Op zaterdag 4 februari 2017 is er een introductieles. Je kunt je hier voor inschrijven door een mail te sturen naar de heer B. van Straten (stt@isw.info)

Extra informatie Technasium:

Aanmelden voor Technasium is niet meer nodig. Alle mavo, havo en vwo leerlingen in klas 1 volgen het vak onderzoeken en ontwerpen. Na het eerste jaar (havo en vwo) en na het tweede jaar (mavo) kiezen de leerlingen of zij dit vak verder willen volgen.

Extra informatie Gymnasium/vwo-plus:

Voor toelating in de gymnasium/vwo-plus klas heb je een enkelvoudig vwo-advies nodig. Geef dan wel op het aanmeldingsformulier aan dat je naar de gymnasium/vwo-plus klas wil. Er is geen selectieprocedure meer voor deze klas, een enkelvoudig vwo-advies is voldoende. We adviseren je dan wel om je in te schrijven voor de twee masterclasses op 15 en 22 februari 2017 waar je kennis kunt maken met gymnasium en VWO-plus (link).