ISW overhandigt huisvestingsvisie aan wethouder Ben van der Stee

 | ISW overhandigt huisvestingsvisie aan wethouder Ben van der Stee | Het nieuws van ISW | Nieuws
Gepubliceerd op: 11 april 2019

Op donderdag 11 april overhandigde Geert Millekamp, de regiodirecteur van ISW, de strategische huisvestingsvisie aan wethouder Ben van der Stee. De vertaling van de toekomstvisie van ISW naar een integraal huisvestingsplan voor ISW is op verzoek van de gemeente gemaakt naar aanleiding van de presentatie van Millekamp aan de gemeenteraad op 4 december jl.

ISW is verantwoordelijk voor goed onderwijs voor de jeugd in Westland. Recent heeft ISW haar visie op het algemeen vormend onderwijs en het beroepsonderwijs herijkt en verwerkt in de rapportage Toekomstvisie ISW ‘’Samen werken aan onderwijs in Westland’.

Samen werken is het sleutelwoord
Het is de ambitie van ISW om samen met gemeente Westland en de onderwijspartners in het primair en voortgezet onderwijs te komen tot een integraal huisvestingsplan voor het primair én voorgezet onderwijs. Dit plan moet gekoppeld worden aan een bijbehorende investeringsagenda.

In het integrale plan kunnen ook kansen voor het delen van gebouwen en faciliteiten een plaats krijgen. Dit delen kan met onderwijspartners, maar ook met partners uit het sociale domein. Zo wordt de onderwijshuisvesting in Westland optimaal benut. Hiertoe heeft ISW een strategische huisvestingsvisie opgesteld, die een aanzet kan zijn om nog dit jaar te komen tot een Integraal Huisvestingsplan. 

‹ Terug naar overzicht

Agenda 2017

Zomervakantie

22 juli
De zomervakantie begint op maandag 22 juli 2019
Lees meer …
› Bekijk volledige agenda