Oriëntatiemiddagen

Oriëntatiemiddagen

Op maandag 13, dinsdag 14 en donderdag 16 januari 2020 zijn de oriëntatiemiddagen bij ons op school. Op deze middag zijn de leerlingen uit groep 8 van harte welkom om bij ons op school te komen kijken en een aantal korte lesjes te volgen. De middag is van 12.30 uur tot 14.30 uur.

De inschrijving voor deze middagen verloopt via de basisschool waar de leerling op school zit. Mocht uw basisschool niet in de regio Westland liggen of neemt de basisschool geen deel aan de oriëntatiemiddagen dan kunt u contact opnemen met de Algemene Directie ISW, T 0174 62 18 55 of via lmb@isw.info